Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin
powiat: sieradzki
Tel. 43 8214095 fax 43 8214013
ugburzenin@home.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Burzenin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dot. zamówienia pn.: ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego".
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i
innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Burzenin.
2. Zakres zamówienia
W zakres konserwacji wchodzi:
1) wymiana niesprawnych źródeł światła,
2) wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw i kloszy,
3) wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych,
4) prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do prawidłowej pozycji,
5) wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach i tablicach oświetleniowych,
6) wymiana tabliczek słupowych,
7) wymiana uszkodzonych wkładek topikowych,
8) wymiana uszkodzonych główek i podstaw bezpiecznikowych,
9) wymiana i dokręcanie zacisków prądowych,
10) lokalizacja i naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,
11) wymiana odcinków zużytych lub uszkodzonych przewodów napowietrznej sieci
oświetleniowej,
12) regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,
13) czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych,
14) czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb,
15) uzupełnianie i konserwacja zamknięć (drzwiczek) słupowych,
16) poprawa i wymiana opasek zabezpieczających,
17) wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach w
obwodach oświetlenia drogowego,
18) wymiana uszkodzonych listew zaciskowych,
19) regulacja i wymiana zegarów sterujących oświetleniem i przekaźników zmierzchowych,
20) Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych,
21) prowadzenie oględzin sieci oświetlenia drogowego,
22) sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
23) utylizacja we własnym zakresie zdemontowanych źródeł światła zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami,
24) wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe.
25) pomoc przy montażu/demontażu świątecznych iluminacji oświetleniowych,
26) demontaż starych lamp i wysięgników (zdemontowane lampy i wysięgniki dostarczyć do
siedziby Zamawiającego),
27) wymiana zużytych, kompletnych opraw oświetleniowych i wysięgników.
W ramach w/w czynności konserwacji Wykonawca świadczy pracę oraz wykorzystuje własne środki
techniczne i materiały eksploatacyjne za wyjątkiem kompletnych opraw, ich wysięgników (bez elementów
mocowania!, które to będą stanowić materiały powierzone przez Zamawiającego lub będą stanowić
materiały zapewniane ('wykorzystywane') za dodatkowym wynagrodzeniem (stosownie do bieżących
uzgodnień pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą-).

Dokument nr: GK.7021.1.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert w dniu 30.04.2019 roku o godz. 10;30 w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin
pokój nr 3B

Składanie ofert:
7. Składanie ofert
Oferta winna być złożona do dnia 30 kwietnia 2019 roku do godz. 10;00 w siedzibie Zamawiającego
lub na adres:
Urząd Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin
pokój nr 4.
lub emailem na adres: ugburzenin@home.pl:

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia: od 1.05.2019 r. do 30.04.2021 r.

Wymagania:
3. Warunki zamówienia
Obsługa i naprawa oświetlenia będzie odbywała się niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia (momentu
zgłoszenia) tzn. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania tego zgłoszenia. Jeżeli z
niezależnych od Wykonawcy przyczyn technicznych nie będzie możliwe wykonanie naprawy, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiającego, podając przyczynę i przewidywany termin naprawy.
Na terenie Gminy Burzenin znajduje się 988 czynnych punktów oświetleniowych oraz 58 czynnych
punktów sterowniczych. Liczba punktów może ulec zmianie +/- 5%. Zamawiający - przez upoważnionego
pracownika Urzędu Gminy Burzenin, w ramach potrzeb i nie częściej niż raz w tygodniu składał będzie
wykonawcy zgłoszenia celem usunięcia ewentualnych awarii oświetlenia ulicznego.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się ze stanem technicznym urządzeń
przewidzianych do konserwacji oświetlenia ulicznego przed złożeniem oferty.
Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków do prac związanych z konserwacją oświetlenia
ulicznego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty informację o wykazie osób, które będą
wykonywać usługę konserwacji oraz posiadanych przez nich uprawnieniach (wg załącznika nr 3).
określonych we wytycznych właściciela sieci energetycznej (wytyczne stanowią załącznik nr. 1)
Wymiana zużytych lub uszkodzonych kompletnych lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego
odbywać będzie się na odrębne zlecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje wymianę do 75 zużytych,
kompletnych opraw i do 75 wysięgników każdego roku prowadzenia konserwacji. Istnieje możliwość
wymiany samych kompletnych opraw bez wysięgnika, natomiast wymiana wysięgnika będzie zawsze
odbywać się przy wymianie lamp.
Konserwacja bieżąca oświetlenia (w tym wymiana zużytych lub uszkodzonych lamp i wysięgników
zamontowanych na słupach energetycznych) wykonywana będzie na zasadach określonych we wytycznych
właściciela sieci energetycznej (wytyczne stanowią załącznik nr. 1)
4. Rozliczenie
1) Za bieżącą konserwację strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie z dołu, po
zakończeniu każdego miesiąca konserwacji lub w jego ostatnim dniu roboczym (za wyjątkiem miesiąca
grudnia danego roku). Wynagrodzenie ryczałtowe wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z
tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego bez względu na zmianę liczby opraw i punktów oświetlenia oraz
pozostałych elementów podlegających konserwacji i liczby występujących zdarzeń, uszkodzeń sieci.
Ryczałt nie dotyczy wymiany opraw oświetleniowych i wysięgników oraz materiałów dostarczanych
przez Wykonawcę w ramach świadczonej konserwacji i według zasad określonych w pkt. 2.
2) Za wymianę pojedynczych lamp i wysięgników strony ustalają wynagrodzenie za każdy z tych
elementów usługi, niezwłocznie po wykonaniu, lecz nie częściej niż raz w miesiącu (za wyjątkiem miesiąca
grudnia danego roku).
3) Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie po wystawieniu przez niego faktury, w terminie
21 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.