Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż stolarki okiennej

Przedmiot:

Dostawa i montaż stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel. 68 328 24 36, tel. 68 328 29 45
d.maciszonek@adm.uz.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa i montaż stolarki okiennej w obiektach
Uniwersytetu Zielonogórskiego"
Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem realizowanym z wyłączeniem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
na podstawie art.4 pkt 8 tej ustawy
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest : ,,Dostawa i montaż stolarki okiennej w obiektach
Uniwersytetu Zielonogórskiego" zlokalizowanych w Zielonej Górze:
a. C-1 Dom Studenta ,,Rzepicha"
ul. Podgórna 50b, 65-516 Zielona Góra, Campus A
b. C-2 Dom Studenta ,,Piast"
ul. Podgórna 50c, 65-516 Zielona Góra, Campus A
c. A-5 Budynek dydaktyczny
ul. Podgórna 50d, 65-516 Zielona Góra, Campus A
d. A-13 Hala sportowa
ul. Szafrana 6, 65-516 Zielona Góra, Campus A
44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji - ,,Opis przedmiotu zamówienia".

Dokument nr: 5/RA-AI/2019

Składanie ofert:
Termin oraz miejsce składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu: 08.05.2019 r. o godz. 10:00.
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wskazanym terminie nie
będą uczestniczyły w wyborze oferty najkorzystniejszej.
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Zielonogórski,
65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9, bud. A18, pok. 010 - Kancelaria Ogólna.
4. Oferty wysyłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną na adres
Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski, Kancelaria Ogólna, 65-417 Zielona
Góra, ul. Licealna 9.
5. Konsekwencje wysłania oferty na niewłaściwy adres i/lub nie otrzymania oferty przez
Zamawiającego w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.
6. Zamawiający nie zwraca złożonych ofert, w tym również ofert złożonych po terminie
oraz zmian i wycofań ofert.

Wymagania:
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały wykonany Przedmiot
Umowy. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji/rękojmi
rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, a kończy się po
upływie 36 miesięcy.
Pozostałe wymagania określone są w dalszej części SIWZ i załącznikach do niej.
4. Wykonawcy zobowiązani są do zaproponowania w ofercie i dostarczenia rzeczy
fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji oraz autoryzowanego źródła
dystrybucji - jeśli dotyczy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Składając ofertę Wykonawca musi oferować i wycenić wszystkie pozycje/elementy
wchodzące w jej skład.
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert
1. Oferty nie odrzucone będą poddane ocenie wg następujących kryteriów:
Cena [C] - 100 %

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Danuta Maciszonek tel.
68 328 24 36, e-mail d.maciszonek@adm.uz.zgora.pl; oraz mgr inż. Grzegorz Pudło
tel. 68 328 29 45, e-mail g.pudlo@adm.uz.zgora.pl; a w przypadku ich nieobecności
inny pracownik Działu Inwestycji.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.