Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż okien, drzwi oraz bram do zespołu budynków kotłowni gazowej

Przedmiot:

Dostawa i montaż okien, drzwi oraz bram do zespołu budynków kotłowni gazowej

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 76
59-301 Lubin
powiat: lubiński
tel.: +48 76 840 54 03
pebeka@pebeka.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż okien, drzwi oraz bram do zespołu budynków kotłowni gazowej dla zadania ,,Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań" w Warszawie.
Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
Dostawę i montaż stolarki okiennej,
Dostawę i montaż stolarki drzwiowej,
Wykonanie pozostałych robót i usług określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
Gwarancję.
Powyższy zakres należy wykonać w oparciu o otrzymaną od Zamawiającego dokumentację.
Uwagi: Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w Załączniku Nr 1 - OWU.

Dokument nr: HZ/2019/04/01014

Specyfikacja:
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: iwona.slowik@pebeka.com.pl
Informacje o SIWZ
www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)
Opłata za SIWZ 0,00 zł

Składanie ofert:
mailowo na adres pebeka@pebeka.com.pl W temacie wiadomości proszę wpisać ,,Oferta dotycząca EC Żerań. Postępowanie Nr HZ/2019/04/01014. Nie otwierać przed dniem 29.04.2019 r. przed godz. 12.00".
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)
29.04.2019 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
plac budowy EC Żerań Warszawa, ul. Modlińska 15.
Termin wykonania zamówienia
od 13.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 10 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Dokumenty - SIWZ

SIWZ
ogólne warunki umowy
wróć do listy przetargów
Informacje o postępowaniu
Okres związania z ofertą
90 dni
Składanie ofert częściowych
TAK
Składanie ofert wariantowych
NIE
Informacje o wadium
Brak wadium
Sposób składania ofert
Miejsce składania ofert
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.