Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowych żelbetowej ściany oporowej magazynu soli

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych żelbetowej ściany oporowej magazynu soli

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stalexport Autostrada Małopolska S.A
Piaskowa 20
41-404 Mysłowice;
powiat: Mysłowice
32/ 76 27 555, Faks 32/ 76 27 556
mjanicki@autostrada-a4.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice;
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dot. zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych żelbetowej ściany oporowej magazynu soli
na terenie OUA ,,Brzęczkowice".
2. Przedmiot zamówienia
2.1 W związku z powyższym SAM S.A. zamierza zlecić roboty remontowe żelbetowej ściany oporowej
magazynu soli znajdującego się na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady ,,Brzęczkowice" w
Mysłowicach [OUA Brzęczkowice] zgodnie z projektem wg Załącznika nr 1 [Projekt], w tym:
a) naprawa betonu poprzez m.in.: mycie, czyszczenie, odgrzybianie,
b) iniekcja ciśnieniowa rys,
c) impregnacja preparatem odpornym na działanie soli,
d) izolacja przeciwwilgociowa,
e) czyszczenie i malowanie elementów stalowych,
f) ocieplenie ściany oporowej płytami z wełny mineralnej wraz z wykonaniem wyprawy
tynkarskiej,
g) wymiana obróbek blacharskich wraz z rynnami oraz rurami spustowymi.
2.2 Projekt - opracowanie pn.: ,,Projekt remontu żelbetowej ściany oporowej magazynu soli
zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków na
terenie OUA Brzęczkowice", składa się z n/w części:
a) projekt techniczny wraz z częścią opisową oraz rysunkami [Projekt Techniczny],
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [Specyfikacje],
c) przedmiar robót [Przedmiar],
2.3 Zamawiający informuje, że opisane powyżej roboty remontowe [Roboty] należy przeprowadzić w
porozumieniu z SAM S.A. i Operatorem - VIA4 S.A..
2.4 Nadzór Inwestorski na każdym etapie wykonywania Robót będzie prowadził Niezależny Inżynier -
JPL Projekt Sp. z o.o., który działa na zlecenie SAM S.A. i który wyznaczy Inspektora Nadzoru.
2.5 Organizacja pracy podczas wykonywania Robót musi zapewniać minimalizację zagrożeń wystąpienia
zdarzeń nieprzewidzianych i musi uwzględniać wszystkie obowiązujące przepisy BHP.
2.6 Roboty objęte niniejszym postępowaniem będą wykonane w oparciu o umowę o roboty budowlane
zgodnie z Załącznikiem nr 2 [Umowa], dla której data rozpoczęcia będzie wyznaczona na dzień
1 lipca 2019 roku z zakończenia będzie wyznaczona na dzień 31 lipca 2019 roku.
4.4. Ponadto Zamawiający przyjmuje, że Oferent w sposób prawidłowy oszacuje swoje zobowiązania,
jakie musi podjąć w związku z wykonaniem Robót.
4.5. Przy sporządzaniu Oferty należy wziąć pod uwagę następujące warunki:
a) SAM S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru dowolnej lub nie wybrania żadnej z
dostarczonych Ofert,
b) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia Oferty,
c) wybór Wykonawcy nie będzie odbywał się w oparciu o przepisy ustawy ,,Prawo zamówień
publicznych", do których stosowania SAM SA nie jest zobligowany,
d) z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa (zgodna z Załącznikiem nr 2),
e) podstawą do zapłaty będzie wykonanie przez Wykonawcę całości Robót i dokonanie ich
protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przy udziale Niezależnego Inżyniera - JPL Projekt
Sp. z o.o..

Dokument nr: Ldz.: 3601/2019

Składanie ofert:
5. Składanie Ofert
5.1 Oferty sporządzone na podstawie zapytania muszą być dostarczone pod wskazany niżej adres
najpóźniej do godz. 12:00 w dniu 20 maja 2019 roku.
5.2 Oferty otrzymane po tym terminie będą odrzucone i zwrócone bez otwierania.
5.3 Dalsze informacje można otrzymać w podanym poniżej miejscu w godzinach 8:30 -15:30.

Uwagi:
1. Wprowadzenie
Stalexport Autostrada Małopolska S.A. [SAM S.A., Zamawiający] jako Koncesjonariusz autostrady płatnej A4
na odcinku od Katowic do Krakowa [Autostrada] pełni obowiązki Zarządcy tej drogi. W zakresie tych
obowiązków leży również wykonywanie robót remontowych obiektów budowlanych będących częścią
infrastruktury Autostrady, niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

Kontakt:
Osoby kontaktowe:
Marcin Janicki
Tel. 32/ 76 27 569, tel. kom. 721 233 869
mjanicki@autostrada-a4.com.pl
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice
Tel. 32/ 76 27 555, Faks 32/ 76 27 556

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.