Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Regeneracja ultradźwiękami studni głębinowej

Przedmiot:

Regeneracja ultradźwiękami studni głębinowej

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. 076 746 70 84, Fax. 076 746 70 80
zgkim@rudna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Regeneracja ultradźwiękami studni głębinowej
nr 3z na ujęciu wody w m. Chobienia, gmina Rudna.
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY:
1. Czynności związane z czyszczeniem w/w studni głębinowej:
a) inspekcja kamerą rewizyjną wraz z oceną stopnia kolmatacji filtra,
b) pomiar głębokości studni (dla określenia wielkości zasypu w rurze szlamowej),
c) wyjściowe pompowanie badawcze: Q 1,2,3 = f (si, s2, s3),
d) wstępne mechaniczne czyszczenie całej kolumny studziennej,
e) hydrauliczne czyszczenie kolumny studziennej oraz usuwanie zasypu z rury szlamowej,
f) dekolmatacja filtra studni modułem ultradźwiękowym,
g) kilkukrotna regeneracja filtra studni głowicami cyrkulacyjnymi - do sklarowanej wody,
h) końcowe pompowanie oczyszczająco- badawcze Q 1,2,3,...,n = f (s1,s2,s3,...,sn),
i) inspekcja kamerą rewizyjną - dla wizualnej oceny wykonanych robót,
j) raport z regeneracji studni zawierający:
* techniczny opis warunków hydrogeologicznych dopływu wody do studni,
* opis kolejno wykonywanych etapów,
* dokumentację fotograficzną wraz z płytą DVD z inspekcji (przed/po) regeneracji,
* charakterystykę hydrauliczną studni przed/po regeneracji Q1,2,3,...,n= f(s1,s2,s3,.,sn),
* określenie wydajności eksploatacyjnej-roboczej studni Qe (m3/h) oraz depresję (Se(m)),
* uzyskane efekty przeprowadzonej regeneracji,
* wnioski końcowe i zalecenia eksplatacyjne,
* warunki gwarancyjne.
Dane charakterystyczne studni przeznaczonej do czyszczenia:
1. Oznaczenie studni nr 3z
Głębokość studni 56 m
oraz wg załączonego przekroju (rysunek nr 1 do zapytania ofertowego).
Na głębokości 48 m występuje zator. Regenerację studni należy wykonać do zatoru.
2. Lokalizacja: woj. dolnośląskie, miejscowość Chobienia .Gmina Rudna.

Składanie ofert:
Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę o złożenie oferty cenowej na udzielenie
przedmiotowego zamówienia w pokoju nr 2 Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 5, 59 - 305 Rudna lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
zgkim@rudna.pl, w terminie do dnia 30-04-2019r. do godz. 15;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy - do 10-06-2019r.

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.
Warunki gwarancji: 36 miesięcy.
Zaleca się od Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania
umowy.
Wyciąganie i zapuszczanie pompy w zakresie prac Wykonawcy.
Oferta winna być złożona
na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Ponadto do
oferty winny być załączone:
- kosztorys ofertowy,
- zaparafowany projekt umowy (zał. Nr 2)
- potwierdzenie ( referencje) wykonania trzech robót w zakresie czyszczenia lub renowacji
studni głębinowych gł. ponad 50 m w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zał. Nr 3 ),
- informacji na temat posiadanych urządzeniach służącego do czyszczenia studni (zał. Nr 4)
- rodzaju stosowanych środków (wymagane atesty PZH ), (zał. Nr 5)
- opisu technologii prac, zał. (zał. Nr 6)
- kserokopia zaświadczenia o działalności gospodarczej,

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów: Rafał Jarosz - Kierownik Wydziału Eksploatacji
i Usług - tel. 509 501 898 w godz. 7.00 do 15.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.