Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi obsługi serwisowej oraz czyszczenia dwóch separatorów zawiesin...

Przedmiot:

Świadczenie usługi obsługi serwisowej oraz czyszczenia dwóch separatorów zawiesin mineralnych i substancji ropopochodnych zabudowanych

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD REJONOWY W JASTRZĘBIU - ZDROJU
Staszica 3 Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
(32) 4787404 fax (32) 4787509
dyrektor@jastrzebie.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zadania: świadczenie usługi obsługi serwisowej oraz czyszczenia dwóch separatorów zawiesin mineralnych i substancji ropopochodnych zabudowanych na terenie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju. Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi serwisowej oraz czyszczenia dwóch separatorów zawiesin mineralnych i substancji ropopochodnych - nazwa urządzenia separator koalescencyjny typu MAK-H-15.
Zamawiający oświadcza, że jest wytwórcą odpadu powstającego z separacji ścieków deszczowych.
Wykaz czynności serwisowych:
a) automatyczne zamknięcie na odpływie (pływak)- czyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego auto zamknięcia;
b) kontrola ilości zanieczyszczeń w części osadnika-po stwierdzeniu napełnienia osadnika szlamem powyżej 50 % grubości dopuszczalnej należy usunąć osad;
c) kontrola ilości oleju-przy zaobserwowaniu grubości warstwy oleju większej niż 80 % grubości dopuszczalnej podanej w karcie technicznej urządzenia lub występowaniu w całej objętości separatora mieszaniny wodno-olejowej o dużym zabrudzeniu należy oczyścić cały układ;
d) usuwanie produktów separacji- usunięcie zanieczyszczeń z separatora, transport i unieszkodliwienie produktów separacji;
e) kontrola wkładu koalescencyjnego;
f) generalne czyszczenie-usunięcie produktów separacji a następnie kilkakrotne przepłukanie pod ciśnieniem wnętrza separatora wodą z biodegradowalnym środkiem myjącym, wraz z myciem gniazda zaworu automatycznego zamknięcia. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również usunięcie ścieku powstałego w procesie gruntownego czyszczenia separatora;
g) kontrola stanu technicznego -sprawdzenie po kątem uszkodzeń mechanicznych i, jakości powłoki, zamocowań, kopetacji elementów. Sprawdzenie Pływaka i filtru koalescencyjnego. Usuwanie ewentualnych uszkodzeń będzie się odbywało odrębnym zleceniem.
Unieszkodliwienie substancji odseparowanych
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie usuwanie wszelkich zanieczyszczeń i ich zutylizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W ramach zlecenia Wykonawca po każdym czyszczeniu urządzeń będzie zobowiązany do:
a) wypełnienia karty zanieczyszczeń osadnika,
b) wypełnienia karty kontroli separatora,
c) wystawienie karty przekazania odpadu jako posiadacz i wytwórca odpadu w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

Dokument nr: Adm.- 235-8/2019

Specyfikacja:
Data umieszczenia na stronie internetowej zaproszenia: 23 kwietnia 2019 roku

Składanie ofert:
Skan podpisanej oferty proszę przesłać na adres:dyrektor@jastrzebie.sr.gov.pl do dnia 29 kwietnia 2019 roku do godziny 10:00.
Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej.
Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju tytułu otrzymania niniejszego zapytania
ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

Wymagania:
S Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. S wartość zamówienia brutto musi zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z planowanym zamówieniem, z uwzględnieniem wszystkich należności publicznoprawnych. S Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania
ofertowego w każdym, czasie bez podania przyczyny.

Uwagi:
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU - ZDROJU
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 3, tel. (32) 4787404 fax (32) 4787509 Adm.- 235-8/2019
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm ) zapraszam do złożenia oferty cenowej w postępowaniu

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: Ewa Luzy na, tel 32 47 87 404

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.