Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów hydraulicznych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, stolarskich oraz...

Przedmiot:

Zakup materiałów hydraulicznych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, stolarskich oraz wykładzin i paneli

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Opolski
ul. Pl. Kopernika 11 A
45-040 Opole
powiat: Opole
tel. 077 5 415977, faks 775 415 930
zamowienia@uni.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów hydraulicznych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, stolarskich oraz wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów hydraulicznych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, stolarskich oraz wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego, w podziale na części, tj.: Część nr 1: Zakup materiałów hydraulicznych na potrzeby Działu Technicznego. Część nr 2: Zakup materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby Działu Technicznego. Część nr 3: Zakup materiałów elektrycznych na potrzeby Działu Technicznego. Część nr 4: Zakup materiałów stolarskich na potrzeby Działu Technicznego. Część nr 5: Zakup wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego. 2. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1A-1E do SIWZ (odpowiednio do części), zwany dalej opisem przedmiotu zamówienia. 3. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest produkcja lub zakup i sukcesywne dostarczenie przez Wykonawcę bieżących zamówień, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w przedmiotowej SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Zakup materiałów hydraulicznych na potrzeby Działu Technicznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44000000-0, 44115210-4, 44411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 30,00
Termin gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez okres dwunastu [ 12 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia - w ciągu maksymalnie czterech [ 4 ] dni roboczych, od zgłoszenia każdego zamówienia przez Zamawiającego przez cały okres, o którym mowa w pkt. 1. 3. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia określony w pkt. 2 jest terminem maksymalnym na dostarczenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia. 4. Zamówienie - to bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, określające ilość tego asortymentu, miejsce dostawy, jednostkę zainteresowaną zamówieniem; w okresie o którym mowa w pkt. 1.

Część nr: 2 Nazwa: Zakup materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby Działu Technicznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby Działu Technicznego. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1B do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44000000-0, 44190000-8, 44192000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 30,00
Termin gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez okres dwunastu [ 12 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia - w ciągu maksymalnie czterech [ 4 ] dni roboczych, od zgłoszenia każdego zamówienia przez Zamawiającego przez cały okres, o którym mowa w pkt. 1. 3. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia określony w pkt. 2 jest terminem maksymalnym na dostarczenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia. 4. Zamówienie - to bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, określające ilość tego asortymentu, miejsce dostawy, jednostkę zainteresowaną zamówieniem; w okresie o którym mowa w pkt. 1.

Część nr: 3 Nazwa: Zakup materiałów elektrycznych na potrzeby Działu Technicznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup materiałów elektrycznych na potrzeby Działu Technicznego. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1C do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44000000-0, 31000000-6, 31680000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 30,00
Termin gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez okres dwunastu [ 12 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia - w ciągu maksymalnie czterech [ 4 ] dni roboczych, od zgłoszenia każdego zamówienia przez Zamawiającego przez cały okres, o którym mowa w pkt. 1. 3. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia określony w pkt. 2 jest terminem maksymalnym na dostarczenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia. 4. Zamówienie - to bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, określające ilość tego asortymentu, miejsce dostawy, jednostkę zainteresowaną zamówieniem; w okresie o którym mowa w pkt. 1.

Część nr: 4 Nazwa: Zakup materiałów stolarskich na potrzeby Działu Technicznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup materiałów stolarskich na potrzeby Działu Technicznego. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1D do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44000000-0, 44190000-8, 44191000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 30,00
Termin gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez okres dwunastu [ 12 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia - w ciągu maksymalnie czterech [ 4 ] dni roboczych, od zgłoszenia każdego zamówienia przez Zamawiającego przez cały okres, o którym mowa w pkt. 1. 3. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia określony w pkt. 2 jest terminem maksymalnym na dostarczenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia. 4. Zamówienie - to bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, określające ilość tego asortymentu, miejsce dostawy, jednostkę zainteresowaną zamówieniem; w okresie o którym mowa w pkt. 1.

Część nr: 5 Nazwa: Zakup wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1E do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44000000-0, 44112200-0, 44175000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 30,00
Termin gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez okres dwunastu [ 12 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia - w ciągu maksymalnie czterech [ 4 ] dni roboczych, od zgłoszenia każdego zamówienia przez Zamawiającego przez cały okres, o którym mowa w pkt. 1. 3. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia określony w pkt. 2 jest terminem maksymalnym na dostarczenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia. 4. Zamówienie - to bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, określające ilość tego asortymentu, miejsce dostawy, jednostkę zainteresowaną zamówieniem; w okresie o którym mowa w pkt. 1.

CPV: 44000000-0,44115210-4,44190000-8,44411000-4,44192000-2,31000000-6,31680000-6,44190000-8,44191000-5,44112200-0,44175000-7

Dokument nr: 540041-N-2019, D/13/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zamowienia.uni.opole.pl/zamowienia.php?id=1334

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-07, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: spełnianie przez oferowane dostawy (produkty) wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający wezwie Wykonawcę (NAJWYŻEJ OCENIONEGO) do dostarczenia Opisu przedmiotu zamówienia - uwzględniającego nazwę/typ/model i parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia (oferowanych produktów) w kolumnie przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę: Nazwa/typ/model i parametry produktu oferowanego przez Wykonawcę, wraz z podaniem cen netto/brutto, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1A-1E do SIWZ (odpowiednio do części).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
ZAWARTOŚĆ OFERTY (poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt. III.3) niniejszego ogłoszenia) 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.2. SIWZ. 3. Pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). *Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 30,00
Termin gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.