Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nowa

Przedmiot:

Wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nowa

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Niedźwiedź
Niedźwiedź 233
34-735 Niedźwiedź
powiat: limanowski
tel. (018) 3317002, fax.(018) 3317057
gmina@niedzwiedz.iap.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Niedźwiedź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dla zamówienia którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości
kwoty 30.000 EURO na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień
publicznych [Dz. U. z 2015r.poz.2164 z późni, zmian.] pod nazwą: Wymiana zniszczonej
nawierzchni asfaltowej na nową na wskazanych odcinkach dróg gminnych w Gminie
Niedźwiedź.
I. Postępowanie prowadzone jest w formie procedury uproszczonej tj.: zapytania ofertowego
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nowa na wskazanych
odcinkach dróg gminnych w Gminie Niedźwiedź w ilości około 400m2. W ramach zamówienia należy
wykonać wycięcie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej o gr. 5 em, korytowate do gr. 20cm,
podbudowę z tłucznia - warstwa dolna 10 cm po uwałowaniu, podbudowę z klińca - warstwa górna
10 cm po uwałowaniu, położenie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 5cm.

Dokument nr: INW.7011.6.2019

Otwarcie ofert: 25.04.2019
W tym dniu o godz. 9.10 w Urzędzie Gminy w Niedźwiedziu w pok. nr 10 odbędzie się otwarcie ofert i
wybór najtańszej cenowo oferty.

Składanie ofert:
VIII. Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Niedźwiedź,
34-735 Niedźwiedź 233,
sekretariat do dnia 25.04.2019 roku do godz.9:00 w zamkniętej kopercie z
dopiskiem: Wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nową na wskazanych odcinkach
dróg gminnych w Gminie Niedźwiedź.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 kwietnia 2019 rok.

Wymagania:
III. Kryterium wyboru : najniższa cena.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się:
a) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. póz. 1422, z 2015 r. póz. 1844 oraz z 2016 r.
póz. 147 i 615) - porozumiewanie się w formie poczty elektronicznej - na adres:
inwestycje@niedzwiedz.iap.pl
b) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. póz. 1529 oraz z 2015 r. póz. 1830),
Do oferty należy dołączyć:
1. Sporządzony na podstawie wzoru formularz ofertowy
2. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 w formie: kwotowo wyliczonej na podstawie
ceny ofertowej umowie Wykonawcy robót budowlanych.
3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
VII. Osoba do kontaktu:
Andrzej Adamczyk - Kierownik Referatu Techn. - Inwest. tel. 18/3317002 wew. 315 w siedzibie
Zamawiającego: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, czwartek w
godzinach od 9.00 do 17.00 pok. Nr 17, e- mail: inwestycje@niedzwiedz.iap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.