Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V oraz testera do badań...

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V oraz testera do badań elektrycznych 60 V

Data zamieszczenia: 2019-04-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
ul. Forteczna 12
61-362 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 612797800, Faks: +48 612797897
elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 20 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V oraz testera do badań elektrycznych 60 V.

Numer referencyjny: 3/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
38540000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są testery do badań elektrycznych 800 V oraz do badań elektrycznych 60 V:

-- Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia.

-- Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego:

ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są testery do badań elektrycznych 800 V oraz do badań elektrycznych 60 V, zwane dalej Stanowiskiem.

Skład Stanowska powinien zawierać:

-- Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia.

-- Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

Stanowisko powinno zawierać:

-- Tester wyposażony w niezbędne do pracy akcesoria z możliwością przełączania zakresu pomiarowego 120 V - 800 V oraz w 2 obwody badawcze każdy z możliwością ustawienia natężenia prądu w zakresie 0 A ÷ 300 A. Konieczna możliwość połączenia równoległego obwodów badawczych.

-- Tester wyposażony w niezbędne do pracy akcesoria, min. 6 obwodów badawczych każdy z możliwością ustawienia natężenia prądu w zakresie 0 A ÷ 50 A. Konieczna możliwość połączenia równoległego obwodów badawczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 22
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie Okresu Rękojmi i Gwarancji / Waga: 18
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.01.01.00-30-0003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

CPV: 38540000

Dokument nr: 196584-2019, 3/PN/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, ul. Forteczna 12 - sala konferencyjna, 61-362 Poznań, POLSKA.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.claio.poznan.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego:

ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
2754200058
ul. Forteczna 12
Poznań
61362
Polska
Osoba do kontaktów: Elzbieta Jasielun
Tel.: +48 612797800
E-mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Faks: +48 612797897
Kod NUTS: PL418

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.