Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i doposażenie w sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne

Przedmiot:

Dostawa i doposażenie w sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne

Data zamieszczenia: 2019-05-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. w Gdańsku
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 350 11 00, faks 58 350 11 01
zamowienia@pkm-sa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku
1. Przedmiotem zamówienia (dalej jako ,,Przedmiot zamówienia") jest dostawa i doposażenie WZSP w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały (dalej jako ,,Sprzęt"). Zamówienie zostało podzielone na 3 Części zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) Część nr 1 - Wyposażenie dotyczące sprzętu medycznego i podobnego 2) Część nr 2 - Wyposażenie dotyczące modelów anatomicznych 3) Część nr 3 - Różne wyposażenie do pracowni dydaktycznych

Część nr: 1 Nazwa: Wyposażenie dotyczące sprzętu medycznego i podobnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część nr 1 - Wyposażenie dotyczące sprzętu medycznego i podobnego, w którego skład wchodzą: - Frezarka do manicurie i pedicure - 3 szt., - Lampa UV/LED do utwardzania masy żelowej i lakierów - 3 szt., - Lampa bezcieniowa - 3 szt., - Cęgi do paznokci - 10 szt., - Cążki do skórek - 10 szt., - Pilniki do paznokci jednorazowe - 100 szt., - Pilniki do paznokci szklane - 50 szt., - Bloki polerkowe - 50 szt., - Lampa rozgrzewająca Solux - 1 szt., - Fotel kosmetyczny - 3 szt., - Nożyk termiczny do wosku - 1 szt., - Aparat do podgrzania wosku - 1 szt., - Kombajn kosmetyczny - 3 szt., - Aparat do brushingu - 1 szt., - Aparat do galwanizacji - 1 szt., - Aparat do waponizacji - 1 szt., - Sterylizator kulkowy - 1 szt., - Autoklaw - 2 szt. - Brodzik do pedicure - 3 szt., - System demineralizacji wody - 1 szt., - Fotel dentystyczny z unitem( z podłączeniem) - 2 szt., - Asystor - 3 szt., - Turbina - 1 szt., - Mikrosilnik - 1 szt., - Lampa do utwardzania wypełnień - 2 szt., - Myjka utradźwiękowa - 1 szt., - Łóżko wielopozycyjne, regulowane + pilot + materac + stolik - 10 szt., - Aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny - 10 szt., - Wózek inwalidzki ręczny - 4 szt., - Rolki do przesuwania pacjenta - 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 31000000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wyposażenie dotyczące modelów anatomicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2 - Wyposażenie dotyczące modelów anatomicznych, w którego skład wchodzą: - Model anatomiczny- mięśnie kończyny górnej (skala 1:1) - 1 szt., - Model anatomiczny-mięśnie kończyny dolnej (skala 1:1) - 1 szt., - Męski model anatomiczny- mięśnie torsu (skala 1:1) - 1 szt., - Symulator higieny jamy ustnej - 1 szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 38000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Różne wyposażenie do pracowni dydaktycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 3 - Różne wyposażenie do pracowni dydaktycznych, w którego skład wchodzą: - Lampa powiększająca LUPA - 5 szt., - Lustra - 3 szt., - Cienkie igły do filcowania - 10 szt., - Grube igły do filcowania - 10 szt., - Obsadka z siedmioma igłami - 10 szt., - Wełna czesankowa do filcowania i wyplatania - 10 szt. - Farby do ceramiki - 30 szt., - Sztalugi - 3 szt., - Zestaw instrumentow perkusyjnych - 2 kpl., - Krosna tkackie: duże - 1 kpl, małe - 1 kpl - Farby witrażowe - 30 szt., - Farby do twarzy - 4 szt., - Podobrazia: min. 30 x 40 cm - 5 szt., min. 60 x 80 cm - 5 szt., - Żelazko parowe - 4 szt., - Deska do prasowania - 4 szt., - Grabie ogrodowe - 3 szt., - Szpadel prosty z wygiętym obrzeżem - 3 szt., - Łopata ze stali hartowanej - 3 szt., - Masa samoschnąca - 10 szt., - Parawan - 5 szt., - Zgrzewarka automatyczna - 2 szt., - Wanienki dezynfekcyjne 5 L - 3 szt., - Okulary ochronne - 20 szt., - Rękawy papierowo - foliowe do zgrzewarki - 10 szt. (tj. 1 kpl.), - Wskaźniki wieloparametrowe - 1 op. (min. 250 szt.), - Wskaźniki wieloparametrowe - 1 op. (min. 250 szt.), - Paski chemiczne - 2 op., - Kapilary+kapturki+ mieszalniki - 2 op., - Testy sprawdzania zgrzewu - 5 op., - Łopatki do rozdrabniania masy - 3 szt., - Miski do rozdrabniania masy - 3 szt., - Płytki szklane - 3 szt., - Zestaw diagnostyczny (zgłębnik, lusterko, peseta) - 10 kpl., - Nakładacze - 10 szt., - Upychadła kulkowe - 10 szt., - Przenośnik do amalgamatu - 3 szt., - Ekskawatory - 4 szt., - Wiertła na turbinę ( różne wielkości i kształty) - 30 szt., - Frezy protetyczne - 10 szt., - Szczotki do polerowania (różne wielkości) - 10 szt., - Gumki do polerowania (różne wielkości) - 10 szt., - Kształtki celuloidowe (różne kształty poszczególnych zębów) - 1 zestaw, - Paski metalowe i celuloidowe - 2 op., - Kliny celuloidowe i drewniane - 2 op., - Karpula - 2 szt. - Podstawowy zestaw kleszczy Bertena i Meissnera - 2 op., - Dźwignie (różne rodzaje) - 1 zestaw, - Kleszcze protetyczne i ortodontyczne - 2 szt., - Narzędzie ręczne do usuwania złogów nazębnych - 1 kpl., - Model łuków zębowych - 1 szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 39000000-2, 42900000-5, 37000000-8, 42713000-7, 44800000-8, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 33000000-0,39000000-2,38000000-5,42900000-5,31000000-6,37000000-8,42713000-7,44800000-8,39162100-6

Dokument nr: 543694-N-2019, PKM/SZ/2/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.pkm-sa.pl/m,47,zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w sekretariacie PKM S.A. (I piętro) pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej).
Adres:
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-29, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej; 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Dokument, o których mowa w pkt 2) lit. a) niniejszej SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje się. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126, dalej jako ,,Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r."), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r, które pozostają w dyspozycji Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 1 SIWZ lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku dotyczące: 1) wykonawcy; 2) podwykonawców, składane są w oryginale. 14. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 13 powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Oświadczenie wskazane w zdaniu poprzednim należy złożyć w formie pisemnej (oryginału) wraz z ofertą. 2. Informacja dotycząca powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom: 1) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ust. 1 pkt 1) niniejszego rozdziału SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ). 2) Przyjmuje się, że brak wskazania podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oświadczenia. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w łącznej wysokości 4 900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100), w tym: 1) na Część nr 1 - 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100) 2) na Część nr 2 - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) 3) na Część nr 3 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 3) Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy wymagana kwota nie wpłynie na rachunek Zamawiającego do wyznaczonego terminu będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione. 4) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w innych formach: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b, ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. : Dz. U. 2016, poz. 359 ze. zm.). 5) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o której mowa w pkt. 4 lit. b) musi być ono ważne co najmniej na okres 30 dni licząc od dnia składania ofert. 6) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7) Sposoby wniesienia wadium: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: nr 48 1130 1121 0006 5607 7390 0001 w Banku Gospodarstwa Krajowego Tytułem: ,,Wadium na dostawę i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w WZSP" b) jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o której mowa w pkt. 4 lit. b) musi zrobić to w następujący sposób: ? potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 lit. b), jako dowód wniesienia wadium, załączyć do oferty jako kolejną jej stronę, ? oryginał dokumentu, o którym mowa powyżej włożyć do oferty w osobnej zamkniętej kopercie oznaczonej ,,WADIUM". 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10) Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej, b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 12) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę , zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji dostawy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.