Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
527z dziś
4045z ostatnich 7 dni
14024z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja turbiny gazowej SGT300

Przedmiot:

Modernizacja turbiny gazowej SGT300

Data zamieszczenia: 2019-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Opole
ul. Harcerska 15
45-118 Opole
powiat: Opole
lwojciechowski@ecosa.pl
https://eco.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: 130 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A.

Numer referencyjny: 51/PZP/2019
II.1.2)Główny kod CPV
42112300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi modernizacja turbiny gazowej SGT 300 (TEMPEST) dla Oddziału Opole ECO S.A. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca przeprowadzi przegląd turbiny gazowej SGT300 produkcji firmy Siemens (zgodnie z nomenklaturą producenta Turbiny - Przegląd typu B).

2. Turbina w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy będzie miała przepracowanych około 25 000 godzin pracy od ostatniej wymiany rdzenia.

3. Przegląd typu B Wykonawca będzie realizować w Warsztacie, za wyjątkiem tych czynności, co do których wprost jasno wskazano że powinny być wykonywane w Zakładzie Zamawiającego.

4. Cały zakres jest realizowany przez Wykonawcę a w zakresie w jakim wprost to określono poniżej również z udziałem Zamawiającego.

5. W zakresie obejmuje się wszelkie dodatkowe usługi i czynności - w szczególności: usługi transportowe, wyłączenie z eksploatacji i rozruch rdzenia (Turbiny), w tym dostawę zestawu do wymiany rdzenia (Turbiny); usługi demontażowe i instalacyjne, oraz inne obowiązki Wykonawcy opisane w Kontrakcie.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 42112300

Dokument nr: 208011-2019, 51/PZP/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 6.6.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego ul. Harcerska 15 w Opolu, POLSKA, pok. ,,Sala trójkątna - budynek A" za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://eco.eb2b.com.pl/ poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie zakupowej.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://eco.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://eco.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/08/2019

Kontakt:
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Opole
ul. Harcerska 15
Opole
45-118
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Wojciechowski
E-mail: lwojciechowski@ecosa.pl
Kod NUTS: PL52

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.