Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3937z ostatnich 7 dni
16488z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont

Przedmiot:

Remont

Data zamieszczenia: 2019-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,USKOM" Sp. z o.o
ul. Elektryczna 9
67-120 Kożuchów
powiat: nowosolski
tel. 68/355-22-08, fax 68/355-22-08 w.20
sekretariat@uskom.eu
Województwo: lubuskie
Miasto: Kożuchów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M. Konopnickiej 8 w Kożuchowie w imieniu i na rzecz
której działa:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,USKOM" Sp. z o.o. w Kożuchowie z siedzibą przy ul. Elektryczna
9, 67-120 Kożuchów; NIP PL 925-00-03-346; REGON 970397667; KRS 0000096178; Wysokość kapitału
zakładowego: 38 070 900,00 zł, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont dachu poprzez wymianę pokrycia dachu, naprawę konstrukcji. Docieplenie stropu strychu i dachu
wełną mineralną według zestawienia i technologii podanej w projekcie budowlanym i audycie
remontowym. Remont i ocieplenie ścian budynku wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa
tynków ścian zewnętrznych elewacyjnych od ulicy z wykonaniem kolorystyki ( w tym naprawa ozdób
architektonicznych). Wszystkie prace wykonać na podstawie programu prac konserwatorskich, oraz
zatwierdzonego projektu budowlanego. Prace remontowe podlegają nadzorowi Powiatowego
Konserwatora Zabytków. Budynek mieszkalny wielorodzinny położony na działce nr 457/2, 457/14 obręb
2 przy ul. M. Konopnickiej 8 w Kożuchowie. Termin rozpoczęcia realizacji robót od czerwca 2019 r.

Dokument nr: ZGM.4350.11.05.2019. ES

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 15:00
w siedzibie Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,USKOM" Sp. z o.o.
ul.Elektrycznej 9, 67-120 Kożuchów.

Wymagania:
3. Wymagania:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez
Zamawiającego.
3) Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał
wizji lokalnej, zapoznał się z projektem budowlanym dotyczącego zadania, zdobył wszelkie
niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
4) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
- aktualny wydruk z KRS, Ewidencji Działalności Gospodarczej
- aktualną polisę ubezpieczenia OC.
zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz o niezaleganie w
podatkach w US;
udokumentowane posiadania doświadczenia - tj. wykazania co najmniej dwóch
zrealizowanych zadań odpowiadających swoim rodzajem zadania będącego przedmiotem
zamówienia, których wartość zamówienia wyniosła co najmniej 100 000, 00 zł za zadanie,
udokumentowanie zatrudnienia min. 3 pracowników w ostatnich trzech miesiącach.
5) Wykonawca powołuje Kierownika Budowy i prowadzi dziennik budowy. Wykonawca składa
wniosek i ponosi koszty związane z ustawieniem rusztowania.

Uwagi:
o Dołączony przedmiar robót.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru
jakiejkolwiek oferty, na oferty nie będą udzielane pisemne odpowiedzi

Kontakt:
o Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 506 453 316. Informacji udziela Pan
Edward Stefaniak - specjalista ds. technicznych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.