Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczenie i montaż Stacji Uzdatniania Wody

Przedmiot:

Dostarczenie i montaż Stacji Uzdatniania Wody

Data zamieszczenia: 2019-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyszyńskiego 14
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
tel: (83)352 70 95; 604 202 511
biuro@radzynsm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: 1000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia : Dostarczenie i montaż Stacji Uzdatniania Wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Wyszyńskiego 13 ( 16 mieszkań ),15 ( 16 mieszkań ) i 17 ( 32 mieszkania )w Radzyniu Podlaskim.
4.Ogólne warunki realizacji zamówienia.
- oferent realizuje zamówienie ,,pod klucz" tj. sam zakupuje materiał, transportuje go, magazynuje we własnym zakresie a następnie wbudowuje zgodnie z technologią .
- specyfikacja materiałowa:
Zmiękczacz dwukolumnowy:
b) średnica przyłącza 1 1/2",
c) głowica automatyczna Clack WS 1.5 CL regeneracyjno -objętościowa,
d) ilość żywicy 350 litrów w każdym ze zbiorników,
e) (żywica firmy DOWEX lub LANXSESS),
f) filtr Cintropur NW 500 x2szt,
Kolumna Węglowa dwukolumnowa :
a) średnica przyłącza 1 1/2",
b) głowica automatyczna Clack WS 1.5 CL objętościowa z płukaniem wstecznym,
c) ilość węgla aktywnego 350 litrów w każdym ze zbiorników,
d) lampa UV O wydajności minimum 16 m3/godz x 2szt
- ceny materiałów, które nie występują w kosztorysie szczegółowym oferty liczone będą według faktur zakupu materiałów (potwierdzonych kserokopią faktury)
- oferent zabezpiecza : sprzęt oraz kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
5. Zamawiający udostępni oferentowi za odpłatnością :
- korzystanie z energii elektrycznej,
- dostęp do wody sieciowej, a ponadto zapewni:
- nadzór inwestorski;

Otwarcie ofert: 3. Przeprowadzenie przetargu:
- otwarcie ofert nastąpi 27 maja 2018r. o godz.. 1030 w świetlicy Spółdzielni;
- ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 27 maja 2019 r. godz. 10.00
Miejsce: Osobiście w sekretariacie RSM ul. Wyszyńskiego 14; 21-300 Radzyń Podlaski, przesłać listownie lub za pomocą skrzynki e - mail: biuro@radzynsm.pl lub techniczny@radzynsm.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 30 czerwca 2019 r.

Wymagania:
Wadium: w kwocie 1000 zł należy wpłacić na konto RSM w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim- NR.72 8046 0002 2001 0001 1569 0001 przynajmniej na dzień przed przetargiem.
Oferentowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zatrzymane na poczet kaucji gwarancyjnej, pozostałym oferentom będzie zwrócone bezpośrednio po ogłoszeniu wyników przetargu.
1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i opisana Przetarg -,,Stacja Uzdatniania Wody Wyszyńskiego 13,15 i 17 "
2. Oferta winna zawierać:
- referencje z wykonanych robót z tego zakresu w okresie ostatnich pięciu lat
- bazę cenową do wykonywania robót dodatkowych lub nie wykonywanych.
6 .Rozliczenia i gwarancje.
Fakturowanie jednorazowe po zakończeniu i odebraniu robót.
7.Kaucja gwarancyjna w wysokości 3% zostanie potrącona z faktury końcowej po uwzględnieniu wadium i złożona na oprocentowany rachunek bankowy w BS Radzyń Podlaski.
8.Okres gwarancji: na wykonane roboty ustala się 5 lat gwarancji od daty sporządzenia protokółu końcowego odbioru robót.

Uwagi:
Kryteria wyboru i oceny ofert.
? cena - 80%;
? wiarygodność oferenta - 20%;
.Inne informacje.
- nie zawarcie umowy do 31 maja 2019 r. spowoduje przepadek wadium i ponowny wybór ofert,
- odstąpienie od umowy w trakcie robót spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 10 % wartości zadania,
- RSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez uzasadnienia.
- RSM przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Kontakt:
9.0soba upoważniona do kontaktu z oferentami - Krzysztof Musiatowicz. tel: (83)352 70 95; 604 202 511

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.