Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
672z dziś
4307z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Udostępnienie agregatów prądotwórczych wraz z obsługą podczas imprez

Przedmiot:

Udostępnienie agregatów prądotwórczych wraz z obsługą podczas imprez

Data zamieszczenia: 2019-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kultury w Rudnej
ul. Wesoła 13
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. 76 746 42 49, fax.76 746 42 47
ckwr@ckwr.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie agregatu/ów wraz z obsługą podczas imprez organizowanych przez Centrum Kultury w Rudnej w 2019 r., zgodnie z wykazem w pkt. IV zapytania.
III Opis przedmiotu zamówienia
Udostępnienie agregatów prądotwórczych o mocy:
- 60 kW - przeznaczenie: zasilanie stanowisk gastronomicznych oraz rozkładanych placów zabaw
- 100 kW - przeznaczenie: zasilanie sceny (oświetlenie, nagłośnienie)
będących niezależnymi źródłami zasilania.
Dla w/w zastosowań urządzenia winny być przygotowane do ciągłej, bezawaryjnej pracy (sprawne technicznie, zatankowane) z uprawnioną do ich eksploatacji obsługą podczas trwania imprez.

Otwarcie ofert: 3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 21.05.2019 r. w biurze Centrum Kultury w Rudnej.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Oferent zostanie poinformowany drogą mailową.

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć do Centrum Kultury w Rudnej:
- przesłać mailem na adres ckwr@ckwr.eu, w tytule maila wpisując ,,Oferta - udostępnienie agregatu 2019"
2. Ofertę należy złożyć do dnia 20.05.2019 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin i miejsce realizacji
1. W czasie trwania umowy przewiduje się następujące imprezy:
Dzień Dziecka - 01.06.2019 r.
Stan gotowości agregatu o godz. 10:00 w dniu 01.06.2019 r. Przewidywany czas pracy do 18:00 (8h)
Festiwal Świat pod Kyczerą - 05.07.2019 r.
Stan gotowości agregatu o godz. 13:00 w dniu 05.07.2019 r. Przewidywany czas pracy do 22:00 (9 h)
Dożynki Gminne - 24.08.2019 r.
Stan gotowości agregatu o godz. 8:00 w dniu 24.08.2019 r. Przewidywany czas pracy do 24:00 (16h)
2. Zamawiający, odpowiednio wcześniej przed terminem realizacji usługi, określi ilość agregatów niezbędnych podczas danej imprezy. Godziny realizacji zamówienia mogą ulec zmianie.

Wymagania:
V. Warunki realizacji zamówienia
1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza:
- udostępnienie agregatów prądotwórczych
- obsługę agregatów
- paliwo do agregatów
- dojazd, transport
2. Oferent biorący udział w postępowaniu musi posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu działalności oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym.
3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz pozostawienia zapytania ofertowego bez wyboru Wykonawcy.
5. Centrum Kultury w Rudnej zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
VI. Forma składania ofert
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
W formularzu oferty należy podać cenę jednostkową netto i brutto oraz wartość podatku VAT uwzględniającą wysokość wszystkich kosztów związanych z udostępnieniem agregatu.
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
- potwierdzenie uprawnień - świadectwo kwalifikacjif

Uwagi:
VIII. Kryteria wyboru oferty
Kryterium oceny ofert: 100% cena

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.