Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
527z dziś
4045z ostatnich 7 dni
14024z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont dachów...

Przedmiot:

Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont dachów budynków

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Bukowska 34
60-811 Poznań
powiat: Poznań
tel. 261 57 48 02, faks 261 57 72 04
14wog.zp@ron.mil.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont dachów budynków nr 1, 2, i 10 przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu
1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych dla zadania: Remont dachów budynków nr 1, 2 i 10 (obiekty zabytkowe), przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia są prace do wykonania w systemie ,,zaprojektuj i wykonaj" w zakresie opracowania dokumentacji na remont przedmiotowych budynków w zakresie: a) Projekt budowlano-wykonawczy b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót c) Przedmiary robót z podstawą wyceny oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie dachów budynków oznaczonych nr 1, 2 i 10 w kompleksie koszarowym w Poznaniu przy ulicy 3 Pułku Lotniczego. o Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna i mykologiczna, obejmująca wszystkie elementy (szczególnie końcówki krokwi i murłaty), o Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, karpiówki w koronkę, wraz z kominkami odpowietrzającymi (wentylacja i sanitarne), o Wymiana łacenia dachu, o Wymiana wyłazów, okien dachowych ,,bawole oczy", o Naprawa kominów. o Oczyszczanie elementów konstrukcyjnych więźby z usunięciem przywartych wszelkich zanieczyszczeń, o Wymiana oraz wzmocnienie zniszczonych elementów konstrukcji drewnianej dachu (krokwie, murłaty, zastrzały itp o Impregnacja wszystkich elementów więźby dachowej środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i przeciwpożarowymi, o Zapewnienie prawidłowej wentylacji przestrzeni np. okienka, wywiewki, o Ułożenie warstw membrany dachowej, termoizolacji i paroizolacji, o Wymiana obróbek blacharskich, opierzeń, rynien i rur, o Montaż płotków śniegowych, ław kominiarskich, kominków wentylacyjnych, o Wymiana instalacji odgromowej (wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań). o Wywóz materiałów z demontażu i rozbiórek do utylizacji odpadów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: PFU, wzór umowy stanowiące załączniki do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego i realizacja zadania: Remont dachu budynku nr 1 przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu w trybie ,,zaprojektuj i wykonaj"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych dla zadania: Remont dachów budynków nr 1 (obiekt zabytkowy), przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia są prace do wykonania w systemie ,,zaprojektuj i wykonaj" w zakresie opracowania dokumentacji na remont przedmiotowych budynków w zakresie: a) Projekt budowlano-wykonawczy b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót c) Przedmiary robót z podstawą wyceny oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie dachów budynków oznaczonych nr 1 w kompleksie koszarowym w Poznaniu przy ulicy 3 Pułku Lotniczego. o Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna i mykologiczna, obejmująca wszystkie elementy (szczególnie końcówki krokwi i murłaty), o Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, karpiówki w koronkę, wraz z kominkami odpowietrzającymi (wentylacja i sanitarne), o Wymiana łacenia dachu, o Wymiana wyłazów, okien dachowych ,,bawole oczy", o Naprawa kominów. o Oczyszczanie elementów konstrukcyjnych więźby z usunięciem przywartych wszelkich zanieczyszczeń, o Wymiana oraz wzmocnienie zniszczonych elementów konstrukcji drewnianej dachu (krokwie, murłaty, zastrzały itp o Impregnacja wszystkich elementów więźby dachowej środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i przeciwpożarowymi, o Zapewnienie prawidłowej wentylacji przestrzeni np. okienka, wywiewki, o Ułożenie warstw membrany dachowej, termoizolacji i paroizolacji, o Wymiana obróbek blacharskich, opierzeń, rynien i rur, o Montaż płotków śniegowych, ław kominiarskich, kominków wentylacyjnych, o Wymiana instalacji odgromowej (wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań). o Wywóz materiałów z demontażu i rozbiórek do utylizacji odpadów. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: PFU, wzór umowy stanowiące załączniki do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6, 71245000-7, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-13
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
skrócenie czasu realizacji w stosunku do terminu granicznego tj. do 13.12.2019 30,00
okres gwarancji na roboty budowlane (min 48 mies. - max 72 mies.) 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zadanie nr 1 - max do 13.12.2019 r. od dnia podpisania umowy w tym: - termin wykonania koncepcji projektowej - 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; - termin wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej - 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego i realizacja zadania: Remont dachu budynku nr 2 przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu w trybie ,,zaprojektuj i wykonaj"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych dla zadania: Remont dachów budynków nr 2 (obiekt zabytkowy), przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia są prace do wykonania w systemie ,,zaprojektuj i wykonaj" w zakresie opracowania dokumentacji na remont przedmiotowych budynków w zakresie: a) Projekt budowlano-wykonawczy b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót c) Przedmiary robót z podstawą wyceny oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie dachów budynków oznaczonych nr 2 w kompleksie koszarowym w Poznaniu przy ulicy 3 Pułku Lotniczego. o Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna i mykologiczna, obejmująca wszystkie elementy (szczególnie końcówki krokwi i murłaty), o Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, karpiówki w koronkę, wraz z kominkami odpowietrzającymi (wentylacja i sanitarne), o Wymiana łacenia dachu, o Wymiana wyłazów, okien dachowych ,,bawole oczy", o Naprawa kominów. o Oczyszczanie elementów konstrukcyjnych więźby z usunięciem przywartych wszelkich zanieczyszczeń, o Wymiana oraz wzmocnienie zniszczonych elementów konstrukcji drewnianej dachu (krokwie, murłaty, zastrzały itp o Impregnacja wszystkich elementów więźby dachowej środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i przeciwpożarowymi, o Zapewnienie prawidłowej wentylacji przestrzeni np. okienka, wywiewki, o Ułożenie warstw membrany dachowej, termoizolacji i paroizolacji, o Wymiana obróbek blacharskich, opierzeń, rynien i rur, o Montaż płotków śniegowych, ław kominiarskich, kominków wentylacyjnych, o Wymiana instalacji odgromowej (wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań). o Wywóz materiałów z demontażu i rozbiórek do utylizacji odpadów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: PFU, wzór umowy stanowiące załączniki do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6, 71245000-7, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-13
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
skrócenie czasu realizacji w stosunku do terminu granicznego tj. do 13.12.2019 30,00
okres gwarancji na roboty budowlane (min 48 mies. - max 72 mies.) 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zadanie nr 2 - max do 13.12.2019 r. od dnia podpisania umowy w tym: - termin wykonania koncepcji projektowej - 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; - termin wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej - 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego i realizacja zadania: Remont dachu budynku nr 10 przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu w trybie ,,zaprojektuj i wykonaj"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych dla zadania: Remont dachów budynków nr 10 (obiekt zabytkowy), przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia są prace do wykonania w systemie ,,zaprojektuj i wykonaj" w zakresie opracowania dokumentacji na remont przedmiotowych budynków w zakresie: a) Projekt budowlano-wykonawczy b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót c) Przedmiary robót z podstawą wyceny oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie dachów budynków oznaczonych nr 1, 2 i 10 w kompleksie koszarowym w Poznaniu przy ulicy 3 Pułku Lotniczego. o Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna i mykologiczna, obejmująca wszystkie elementy (szczególnie końcówki krokwi i murłaty), o Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, karpiówki w koronkę, wraz z kominkami odpowietrzającymi (wentylacja i sanitarne), o Wymiana łacenia dachu, o Wymiana wyłazów, okien dachowych ,,bawole oczy", o Naprawa kominów. o Oczyszczanie elementów konstrukcyjnych więźby z usunięciem przywartych wszelkich zanieczyszczeń, o Wymiana oraz wzmocnienie zniszczonych elementów konstrukcji drewnianej dachu (krokwie, murłaty, zastrzały itp o Impregnacja wszystkich elementów więźby dachowej środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i przeciwpożarowymi, o Zapewnienie prawidłowej wentylacji przestrzeni np. okienka, wywiewki, o Ułożenie warstw membrany dachowej, termoizolacji i paroizolacji, o Wymiana obróbek blacharskich, opierzeń, rynien i rur, o Montaż płotków śniegowych, ław kominiarskich, kominków wentylacyjnych, o Wymiana instalacji odgromowej (wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań). o Wywóz materiałów z demontażu i rozbiórek do utylizacji odpadów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: PFU, wzór umowy stanowiące załączniki do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6, 71245000-7, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-13
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
skrócenie czasu realizacji w stosunku do terminu granicznego tj. do 13.12.2019 30,00
okres gwarancji na roboty budowlane (min 48 mies. - max 72 mies.) 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zadanie nr 3 - max do 13.12.2019 r. od dnia podpisania umowy w tym: - termin wykonania koncepcji projektowej - 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; - termin wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej - 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

CPV: 71242000-6,71245000-7,45453000-7

Dokument nr: 547809-N-2019, 27/z/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.14wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak dopuszcza się wyłącznie formę papierową
Adres:
14 WOG ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, budynek nr 2, pokój 17A parter - kancelaria WOG czynna w godz. 8:00 - 15:00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-30, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-13
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-13

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować po jednej osobie z uprawnieniami: a) do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; b) do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; c) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (wraz z uprawnieniami do kierowania robotami przy obiektach zabytkowych) Osoby wykonujące usługę powinny posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu wyżej opisanych robót Zamawiający dopuszcza tą samą osobę z uprawnieniami do wszystkich zadań. [zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278)] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, przynależne do właściwej Izby samorządu zawodowego (np. PIIB). Ocena spełniania warunku dokonana będzie z zastosowaniem metody - spełnia - nie spełnia w II etapie oceny badania ofert w którym Zamawiający żądać będzie przedstawienia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (potwierdzający spełnienie warunku opisanego w rozdz. V ust. 1 pkt. 1.3 SIWZ) - wg załącznika nr 5 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Kompletna oferta musi zawierać: a) wypełniony formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załączniki nr 4, nr 3 do SIWZ), e) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) - jeżeli dotyczy. 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu: a) uprawnienia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. 3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg załącznika nr 6 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznani u, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, tel. 261 574 802; 2) inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba wyznaczona przez Komendanta 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego tel. 261-574-098. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont dachów budynków nr 1, 2 i 10 przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy( w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. * * Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium : o dla zadania nr 1 w wysokości 33 900,00 zł. o dla zadania nr 2 w wysokości 48 000,00 zł. o dla zadania nr 3 w wysokości 17 700,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ustawy. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, należy je wnieść przelewem na konto 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego: nr 29 1010 1469 0042 0013 9120 2000. UWAGA! Przez ,,wniesienie wadium" Zamawiający przyjmuje zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu niezaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za niewniesione. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał gwarancji lub innego dokumentu należy przesłać (złożyć) za pismem przewodnim z podaniem nazwy przetargu do kancelarii Zamawiającego (budynek nr 2, pokój 17A - parter, czynna w godz. 7.30 - 11.00 oraz w godz. od 13.00-15.00). Kserokopię potwierdzającą wniesienie wadium zaleca się załączyć do oferty. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz uprzednim wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki wymienione w art. 46 ust 4a. oraz 5 ustawy powodujące utratę wadium przez Wykonawcę
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena (zadanie 1,2,3,) 60,00
okres gwarancji na roboty budowlane (w przedziale min.48 mies - max 72 mies) - zadanie 1, 2, 3 10,00
skrócenie czasu realizacji w stosunku do terminu granicznego tj. do 13.12.2019 (zadanie 1, 2, 3) 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.