Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA TRZCINICA
ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinica
powiat: kępiński
tel. (62) 78 15 012 fax (62) 78 15 001
andrzej.stryjakiewicz@trzcinica.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Trzcinica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej w m. Trzcinica od W56 do W57".
1. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie ok. 140 m sieci wodociągowej wraz z włączeniem do istniejącej
sieci. Trasa wodociągu zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej gruntowej.
2. Zakres robót objętych zamówieniem przewiduje w szczególności:
a) roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
b) ułożenie rurociągów z rur polietylenowych łączonych metodą zgrzewania czołowego,
c) montaż hydrantu pożarowego nadziemnego o śr. 80 mm - 1 szt.
e) wykonanie prób szczelności sieci wodociągowej,
f) przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać oceną higieniczno-sanitarną przez
akredytowane laboratorium dla użytych materiałów i armatury dla sieci wodociągowej,
g) dostarczenie prawidłowych wyników badania wody przez akredytowane laboratorium.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę:
a) obsługi geodezyjnej:
- geodezyjne wytyczenie w terenie,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (dostarczenie Zamawiającemu 3 egz. map),
b) kierownika budowy - osoby posiadającej stosowne, wymagane przez obowiązujące prawo kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane do wykonywania i kierowania robotami objętymi umową.
4. Szczegółowy zakres robót określają:
1) Projekt budo walny
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3) Przedmiar robót
stanowiące załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.
UWAGA!
Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto
cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przygotuje ofertę na podstawie
dokumentacji technicznych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki
do Zapytania ofertowego.
5. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 84 m-cy.
6. Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie na budowę Nr 403/2016 z dnia 27.07.2016r.

Dokument nr: GKM-II.271.9.2019

Składanie ofert:
II. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu ofertowym (Zał. 1) należy złożyć w terminie do 24.05.2019r. do godz. 12;00 w formie
pisemnej (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47,
63-620 Trzcinica, pok. 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej
w m. Trzcinica od W56 do W57".
Oferty złożone w inny sposób, niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego oraz
złożone po terminie nie będą brane pod uwagę - oferta nieważna.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2019r.

Wymagania:
. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
10. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy.
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Trzcinica,
ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica
b) faxem: (62) 78 15 001
c) e-mailem: gmina@trzcinica.com.pl

Uwagi:
9. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - cena 100%.

Kontakt:
d) osoby uprawnione do kontaktu:
Andrzej Stryjakiewicz, tel. (62) 78 15 012, e-mail: andrzej.stryjakiewicz@trzcinica.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.