Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont wewnętrzny

Przedmiot:

Remont wewnętrzny

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ul. 11-GO LISTOPADA 37/59
26-600 RADOM
powiat: Radom
tel. 483452168, tel.: 048 362 91 91
wir.kwp@ra.policja.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: RADOM
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
KPP Ostrów Mazowiecka - remont wewnętrzny

Otwarcie ofert: 12. Termin otwarcia ofert:20.05.2019 godz.09:15

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin złożenia ofert: Wydział Inwestycji i Remontów KWP z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom lub wir.kwp@ra.policja.gov.pl do dnia 20.05.2019do godź. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 09.08.2019r.

Wymagania:
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) : uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (według wzoru w załączniku)
7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści : Projekt umowy
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia: wg. umowy
9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) *: 5 lat gwarancji
10. Sposób przygotowania oferty: powinna zawierać cenę netto i brutto oraz dokumenty wyszczególnione w pkt. 6
13. Zamawiający ma możliwość unieważnia postępowania we wszystkich przypadkach nie uzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od ich pochodzenia, art. 93 ust. 1 a ustawy Pzp
14. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji. Liczba Wykonawców zaproszonych do negocjacji w przypadku ich podjęcia powinna obejmować przynajmniej trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający może podjąć negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
15. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO),
Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawców przesyłających oferty handlowe będą
przetwarzane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11-go
Listopada 37159,26-600 Radom dla potrzeb niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego, a
dane osobowe/zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert Wykonawcy do
celów realizacji umowy.
5. Kryteria wyboru ofert: 100% cena

Kontakt:
4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Leszek Gut tel. 483452168

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.