Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przedmiot:

Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 224902902
przetargi@tdt.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania

Numer referencyjny: ZP 7/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Transportowego Dozoru Technicznego

Część I Komputery stacjonarne

Część II Komputery przenośne

Część III Drukarki

Część IV Oprogramowanie

Część V Podzespoły/Akcesoria

Część VI Sprzęt serwerowy

Część VII Urządzenia wielofunkcyjne

Część VIII Monitory

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I Komputery stacjonarne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
II.2.4)Opis zamówienia:

Komputer stacjonarny All-in-one - szt. 6

Komputer stacjonarny All-in-one - szt. 22

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - w odniesieniu do części I - Komputery stacjonarne: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancje lub poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II Komputery przenośne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
II.2.4)Opis zamówienia:

Komputery przenośne - szt. 27

Komputer tablet - urządzenie hybrydowe wraz ze stacją dokującą - szt .2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - w odniesieniu do części II - Komputery przenośne: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancje lub poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III Drukarki

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
II.2.4)Opis zamówienia:

Drukarka laserowa sieciowa monochromatyczna - szt. 13

Wielofunkcyjna kolorowa drukarka laserowa - szt. 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - w odniesieniu do części III - Drukarki: 180,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt złotych). Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancje lub poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV Oprogramowanie

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie biurowe - szt. 57

Licencja CAL Microsoft Windows Serwer - szt. 50

Licencja Cal Microsoft Exchange - szt. 100

Licencja 2xCore Microsoft SQL Server Standard - szt. 16

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - w odniesieniu do części IV - Oprogramowanie: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)

Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancje lub poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część V Podzespoły/Akcesoria

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
II.2.4)Opis zamówienia:

Dysk SSD 2,5 256GB - szt. 22

Dysk SSD 2,5 512GB - szt. 5

Pamięć RAM 8GB DDR3L - szt. 25

Kabel HDMI do DisplayPort - szt. 50

Podkładka chłodząca pod laptopa - szt. 50

Zasilacz awaryjny - UPS - szt. 5

Kable DisplayPort - szt. 50

Kable HDMI - szt. 50

Adapter SATA-M.2-USB3.0 - szt. 4

Dysk USB 2,5" - szt. 5

Pamięć przenośna - Pendrive - szt. 10

Stacja dokująca do Laptopa - szt. 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - w odniesieniu do części V - Podzespoły/akcesoria: 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych)

Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancje lub poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VI Sprzęt serwerowy

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenie PALO ALTO LAB Unit - szt. 1

Macierz dyskowa - szt. 1

Pamięć Ram do Serwera - szt. 16

Przedłużenie wsparcia technicznego Aruba AP 205 - szt. 1

Rozszerzenie wsparcia technicznego oraz okresu gwarancyjnego dla posiadanego systemu przechowywania kopii zapasowych Nec HydraStore - szt. 1

Rozszerzenie obecnie posiadanych licencji Veeam - szt. 1

Urządzenie do pomiaru sieci - szt. 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - w odniesieniu do części VI- Sprzęt serwerowy: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancje lub poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VII Urządzenia wielofunkcyjne

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30121430
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenie wielofunkcyjne/kserokopiarka - szt. 1

Urządzenie wielofunkcyjne/kserokopiarka - szt. 1

Urządzenie wielofunkcyjne/kserokopiarka - szt. 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - w odniesieniu do części VII - Urządzenia wielofunkcyjne: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta. Wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 10 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VIII

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
II.2.4)Opis zamówienia:

Monitor LCD - szt. 35

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - w odniesieniu do części VIII - Monitory: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta.

CPV: 30000000

Dokument nr: 226727-2019, ZP 7/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (POLSKA) przy ul. Chałubińskiego 8 (44 piętro) pok. 52. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.tdt.gov.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8
Warszawa
00-613
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kolanko
Tel.: +48 224902902
E-mail: przetargi@tdt.gov.pl
Kod NUTS: PL911

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.