Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetarg├│w

..poka┼╝ukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najcz─Ö┼Ťciej czytane (dzi┼Ť)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomo┼Ťciami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac konserwacyjnych na ciekach wodnych

Przedmiot:

Wykonanie prac konserwacyjnych na ciekach wodnych

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiaj─ůcego: Urz─ůd Miasta Tarnowa - Gmina Miasta Tarnowa
ul. Adama Mickiewicza 2
33-100 Tarn├│w
powiat: Tarn├│w
tel.: (14) 688-24-00 faks: (14) 68-82-551, tel. 14/68 82 869
umt@umt.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarn├│w
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot przetargu

1. Nazwa przetargu: ,,Wykonanie prac konserwacyjnych na ciekach wodnych zlokalizowanych na terenie Tarnowa".
2. Przedmiotem zam├│wienia obj─Öte zostan─ů wybrane odcinki ciek├│w wodnych, mi─Ödzy innymi:
1) potok├│w: Stary W─ůtok, Br├│dka,
2) rowów: ,,k/Tuczarni", ,,k/Działek", ,,Od Alei Tarnowskich", Lotniczego, Bagienko, ,,Od Huty", Świerczkowskiego, przy ul. Zagrodowej, przy ul. Modrzewiowej, przy
ul. Widok, przy ul. Robotniczej,
3) innych - w miar─Ö potrzeb.
3. Zakres rob├│t do wykonania zam├│wienia obejmuje m.in.:
1) wykoszenie i wygrabienie porost├│w ze skarp i dna ciek├│w oraz z pasa terenu wzd┼éu┼╝ ciek├│w, a tak┼╝e miejscowe (pojedyncze) usuni─Öcie zakrzacze┼ä z teren├│w obj─Ötych konserwacj─ů oraz usuni─Öcie za┼Ťmiece┼ä - nale┼╝y przyj─ů─ç, i┼╝ cz─Ö┼Ť─ç skoszonych porost├│w (40%) oraz ca┼éo┼Ť─ç zakrzacze┼ä ma by─ç wywieziona, a cz─Ö┼Ť─ç porost├│w b─Ödzie z┼éo┼╝ona wzd┼éu┼╝ cieku poza g├│rn─ů kraw─Ödzi─ů skarpy lub zmulczowana (60%), natomiast usuni─Öte ┼Ťmieci nale┼╝y wywie┼║─ç do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpad├│w Komunalnych (RIPOK),
2) odmulenie (udro┼╝nienie) dna ciek├│w warstw─ů grubo┼Ťci ┼Ťrednio do 20 cm oraz usuni─Öcie nawis├│w ze skarp - nale┼╝y przyj─ů─ç, i┼╝ cz─Ö┼Ť─ç urobku ma by─ç wywieziona (40%), a cz─Ö┼Ť─ç b─Ödzie z┼éo┼╝ona i rozplantowana wzd┼éu┼╝ ciek├│w poza g├│rn─ů kraw─Ödzi─ů skarp (60%).

4. Koszt za┼éadowania, wy┼éadowania i transportu odpad├│w zielonych, namu┼éu i ┼Ťmieci oraz op┼éat─Ö za przyj─Öcie odpad├│w nale┼╝y wliczy─ç do ceny oferty.
5. Sumaryczna powierzchnia ciek├│w wodnych, jak─ů Zamawiaj─ůcy zamierza podda─ç konserwacji wynosi w podstawowym zakresie 127 500 m2 (12,75 ha), w tym wykoszeniu 120 000 m2 (12 ha), a odmuleniu 7 500 m2 (0,75 ha). Powierzchnia dzia┼éek b─Ödzie si─Ö waha┼éa od 0,05 do 3,0 ha.
6. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo zwi─Ökszenia lub zmniejszenia, sumarycznej powierzchni teren├│w zielonych przeznaczonych do konserwacji, w zakresie do 20% wielko┼Ťci podanej w punkcie 5. Prawo to b─Ödzie polega┼éo na zwi─Ökszeniu ilo┼Ťci prac konserwacyjnych, maksymalnie do ilo┼Ťci wskazanej w kol. 4 poni┼╝szej tabeli (maksymalny mo┼╝liwy zakres zam├│wienia) lub na ich zmniejszeniu, minimalnie do ilo┼Ťci wskazanej w kol. 3 tabeli (minimalny gwarantowany zakres zam├│wienia).

Prace konserwacyjne
Lp.
Zakres prac
Minimalny gwarantowany
zakres zam├│wienia
Maksymalny zakres zam├│wienia
1.
2.
3.
4.
1.
Wykoszenie i wygrabienie porost├│w ze skarp i dna ciek├│w oraz z pasa terenu wzd┼éu┼╝ ciek├│w, a tak┼╝e miejscowe (pojedyncze) usuni─Öcie zakrzacze┼ä z teren├│w obj─Ötych konserwacj─ů oraz usuni─Öcie za┼Ťmiece┼ä
96 000 m2
144 000 m2
2.
Odmulenie (udro┼╝nienie) dna ciek├│w warstw─ů grubo┼Ťci ┼Ťrednio do 20 cm oraz usuni─Öcie nawis├│w ze skarp
6 000 m2
9 000 m2
RAZEM
102 000 m2
153 000 m2

7. Kolejno┼Ť─ç ciek├│w poddawanych pracom konserwacyjnym (koszeniu i/lub odmuleniu) wraz ze wskazaniem odcink├│w, na kt├│rych b─Ödzie ona wykonywana, a tak┼╝e termin wykonania tych prac ustali ka┼╝dorazowo Zamawiaj─ůcy w pisemnym zleceniu.
8. Nie dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enia oferty cz─Ö┼Ťciowej.
9. Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.

Dokument nr: WIM-RGK.7021.5.40.2019.WB

Składanie ofert:
X. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2019r., godz. 10:00.
Miejsce sk┼éadania ofert: Urz─ůd Miasta Tarnowa, Kancelaria G┼é├│wna w Wydziale Organizacyjnym, 33-100 Tarn├│w, ul. Nowa 4, parter, pok├│j nr 1.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zam├│wienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - etapami, według zleceń, nie później niż do 31 października 2019 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu spełnienia tych warunków

1. Zamawiaj─ůcy wymaga wykazania, ┼╝e Wykonawca wykona┼é w okresie ostatnich pi─Öciu lat przed up┼éywem terminu sk┼éadnia ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest kr├│tszy - w tym okresie, minimum 1 us┼éug─Ö w zakresie prac konserwacyjnych b─ůd┼║ utrzymaniowych na ciekach wodnych, o warto┼Ťci rob├│t nie mniejszej ni┼╝ 15.000 z┼é brutto.

V. Informacja o dokumentach, jakie maj─ů dostarczy─ç uczestnicy przetargu w celu potwierdzenia warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu

1. W celu wykazania spe┼énienia warunk├│w, do oferty nale┼╝y do┼é─ůczy─ç wykaz wykonanego zam├│wienia (podaj─ůc jego nazw─Ö, warto┼Ť─ç brutto i termin realizacji) wraz z dokumentami potwierdzaj─ůcymi, ┼╝e zosta┼éo ono wykonane z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů (np. opinia zamawiaj─ůcego, list referencyjny, protok├│┼é odbioru). Od sk┼éadania ww. dokument├│w zwolnieni s─ů Wykonawcy, kt├│rzy wyka┼╝─ů si─Ö zam├│wieniem wykonanym na rzecz Wydzia┼éu Infrastruktury Miejskiej (Wydzia┼éu Us┼éug Og├│lnomiejskich) Urz─Ödu Miasta Tarnowa.

VI. Opis kryteri├│w oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteri├│w

Oferty nieodrzucone ocenione zostan─ů wg kryterium: cena (warto┼Ť─ç brutto), znaczenie 100%
wg wzoru:
P = Z : Y x 100
gdzie:
P - liczba punkt├│w,
Z - najni┼╝sza cena spo┼Ťr├│d ofert nieodrzuconych,
Y - cena oferty badanej nieodrzuconej.
Zamawiaj─ůcy wybierze ofert─Ö z najwi─Öksz─ů liczb─ů punkt├│w w kryterium cena.

VII. Umowa, informacje o istotnych dla stron postanowieniach, kt├│re zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy lub o og├│lnych warunkach umowy lub o wzorze umowy

1. Zawarcie umowy w wyniku przetargu nast─ůpi z chwil─ů z┼éo┼╝enia przez strony podpis├│w na osobnym dokumencie obejmuj─ůcym jej tre┼Ť─ç.
2. W przypadku dokonania wyboru oferty w umowie przewiduje si─Ö dokonanie mi─Ödzy innymi nast─Öpuj─ůcych zapis├│w:
1) zakres przedmiotu umowy - zgodnie z rozdz. II Ogłoszenia,
2) termin wykonania umowy - zgodnie z rozdz. III Ogłoszenia,
3) Zamawiaj─ůcy wyp┼éaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie ka┼╝dego zlecenia. Wynagrodzenie b─Ödzie obliczone przez pomno┼╝enie powierzchni odcinka cieku
w metrach kwadratowych przez cen─Ö jednostkow─ů brutto za 1m2 koszenia i/lub 1 m2 odmulenia,
4) og├│lna warto┼Ť─ç umowy nie mo┼╝e przekroczy─ç kwoty wynikaj─ůcej z oferty Wykonawcy - na maksymalny zakres zam├│wienia .......... z┼é brutto.
Warto┼Ť─ç umowy w minimalnym (gwarantowanym) zakresie wynosi ......... z┼é brutto. Skorzystanie z prawa zwi─Ökszenia lub zmniejszenia powierzchni teren├│w zielonych przeznaczonych do konserwacji poza zakres podstawowy stanowi uprawnienie Zamawiaj─ůcego, z kt├│rego mo┼╝e, ale nie musi skorzysta─ç. Wykonawcy nie przys┼éuguje roszczenie o zwi─Ökszenie przedmiotu zam├│wienia poza minimalny gwarantowany zakres zam├│wienia,
5) rozliczenie prac nast─ůpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawc─Ö za wykonanie ka┼╝dego zlecenia. Podstaw─Ö do wystawienia faktury stanowi─ç b─Ödzie sporz─ůdzony przez Strony protok├│┼é odbioru zleconych poszczeg├│lnych rob├│t,
6) faktury b─Öd─ů p┼éatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty ich dor─Öczenia,
7) Wykonawca zobowi─ůzany jest do zap┼éaty Zamawiaj─ůcemu kar umownych w nast─Öpuj─ůcych sytuacjach i wysoko┼Ťciach:
a) za przekroczenie terminu wykonania rob├│t okre┼Ťlonego w zleceniu - w wysoko┼Ťci 0,2% warto┼Ťci wynagrodzenia brutto za ka┼╝dy dzie┼ä zw┼éoki w oddaniu przedmiotu zlecenia, nie wi─Öcej ni┼╝ 10% tej kwoty,
b) za zw┼éok─Ö w usuni─Öciu wad stwierdzonych przy odbiorze ko┼äcowym zleconych rob├│t - w wysoko┼Ťci 0,2% warto┼Ťci wynagrodzenia brutto za ka┼╝dy dzie┼ä zw┼éoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni─Öcie wad,
c) za odst─ůpienie od umowy z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Wykonawcy -
w wysoko┼Ťci 20% warto┼Ťci wynagrodzenia brutto.
8) wprowadzone zostanie zastrze┼╝enie o odszkodowaniu uzupe┼éniaj─ůcym przenosz─ůcym wysoko┼Ť─ç kar umownych (jak w podpunkcie 7) do wysoko┼Ťci rzeczywi┼Ťcie poniesionej szkody,
9) Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania zmian umowy dotycz─ůcych:
a) terminu wykonania rob├│t w przypadkach:
wyst─ůpienia zdarze┼ä losowych, si┼éy wy┼╝szej,
wstrzymania rob├│t przez w┼éa┼Ťciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc─Ö,
utrzymuj─ůcych si─Ö niesprzyjaj─ůcych warunk├│w pogodowych,
b) sposobu i zakresu wykonania rob├│t w przypadkach:
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno┼Ťci powoduj─ůcej, ┼╝e wykonanie cz─Ö┼Ťci przedmiotu umowy nie le┼╝y w interesie publicznym, czego nie mo┼╝na by┼éo przewidzie─ç w chwili zawarcia umowy,
c) innych postanowień umowy w przypadkach:
zmiany stawek podatku od towarów i usług,
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania p┼éatno┼Ťci na rzecz Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si─Ö od podpisania umowy Zamawiaj─ůcy mo┼╝e zawrze─ç umow─Ö z nast─Öpnym Wykonawc─ů lub pozostawi─ç post─Öpowanie bez wyboru.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cen─Ö oferty brutto nale┼╝y poda─ç w z┼éotych polskich z dok┼éadno┼Ťci─ů do dw├│ch miejsc po przecinku.
Dla ustalenia ceny oferty uwzgl─Ödnia si─Ö maksymalny zakres przedmiotu zam├│wienia.
2. Cena oferty musi obejmowa─ç wszystkie pozycje zamieszczone w formularzu cenowym - za┼é─ůcznik nr 1. Wykonawca wpisuje cen─Ö jednostkow─ů, a nast─Öpnie warto┼Ť─ç t─Ö mno┼╝y przez ilo┼Ť─ç wskazan─ů w formularzu cenowym dla wskazanej pozycji (wiersza) formularza. W przypadku b┼é─Ödnego obliczenia ceny oferty, Zamawiaj─ůcy przyjmie, i┼╝ w┼éa┼Ťciwie podane s─ů ceny jednostkowe.
3. Podana w ofercie cena ma obejmowa─ç ca┼éy zakres prac wymieniony w rozdziale I. niniejszego Og┼éoszenia. W cenie nale┼╝y uj─ů─ç tak┼╝e roboty i czynno┼Ťci uznane przez Wykonawc─Ö jako niezb─Ödne do prawid┼éowego wykonania pe┼énego zakresu prac, w tym koszty i sk┼éadniki okre┼Ťlone w rozdziale I punkcie 4.
4. Przy obliczaniu ceny nale┼╝y uwzgl─Ödni─ç, ┼╝e cena b─Ödzie obowi─ůzywa─ç strony przez ca┼éy okres realizacji zam├│wienia.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofert─Ö nale┼╝y sporz─ůdzi─ç i przedstawi─ç Zamawiaj─ůcemu w j─Özyku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
2. Ka┼╝dy Wykonawca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylko jedn─ů ofert─Ö.
3. Oferta musi zawiera─ç:
1) formularz oferty sporz─ůdzony wg wzoru za┼é─ůcznika nr 1 do Og┼éoszenia,
2) wykaz i dokumenty - wg rozdz. V pkt 1. Ogłoszenia.
4. Formularz oferty i dokumenty, kt├│re sporz─ůdza Wykonawca musz─ů by─ç podpisane przez osob─Ö(y) uprawnion─ů(e) do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy lub pe┼énomocnika Wykonawcy. W ostatnim przypadku do oferty nale┼╝y dodatkowo za┼é─ůczy─ç w formie orygina┼éu lub kopii po┼Ťwiadczonej notarialnie stosowne pe┼énomocnictwo podpisane przez osob─Ö(y) uprawnion─ů(e) do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pe┼énomocnictwo w spos├│b jednoznaczny ma okre┼Ťla─ç, do jakich czynno┼Ťci upowa┼╝niona jest osoba pe┼énomocnika.
5. Ofert─Ö nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w trwale zabezpieczonym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiaj─ůcego, tj. na Gmin─Ö Miasta Tarnowa - Urz─ůd Miasta Tarnowa. Na opakowaniu nale┼╝y umie┼Ťci─ç nazw─Ö i adres Wykonawcy oraz napis o tre┼Ťci: ,,Przetarg - prace konserwacyjne". Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powy┼╝szym opisem ponosi Wykonawca.
6. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert.
7. Oferty, kt├│re wp┼éyn─ů po up┼éywie terminu sk┼éadania ofert zostan─ů odrzucone.
8. Przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert Wykonawca ma prawo do wycofania swojej oferty, b─ůd┼║ w celu rezygnacji z udzia┼éu w post─Öpowaniu, b─ůd┼║ w celu jej modyfikacji
i ponownego jej z┼éo┼╝enia przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert. Zmiana tre┼Ťci oferty lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.
XI. Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert).
XIII. Odrzucenia oferty

Organizator odrzuca ofert─Ö, je┼╝eli:
1) wpłynie po upływie terminu składania ofert,
2) Wykonawca nie spe┼énia warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu okre┼Ťlonych w niniejszym og┼éoszeniu,
3) jest niewa┼╝na na podstawie odr─Öbnych przepis├│w,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem,
6) zawiera omy┼éki polegaj─ůce na niezgodno┼Ťci z niniejszym og┼éoszeniem powoduj─ůce istotne rozbie┼╝no┼Ťci z jego tre┼Ťci─ů,
7) zosta┼éa z┼éo┼╝ona przez Wykonawc─Ö, kt├│ry w okresie 3 lat przed wszcz─Öciem post─Öpowania z powodu okoliczno┼Ťci, za kt├│re ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç nie wykona┼é zawartej z Zamawiaj─ůcym umowy w sprawie zam├│wienia publicznego lub wykona┼é j─ů nienale┼╝ycie, lub zosta┼é zobowi─ůzany do zap┼éaty na rzecz Zamawiaj─ůcego kary umownej,
8) zosta┼éa z┼éo┼╝ona przez Wykonawc─Ö, z kt├│rym Zamawiaj─ůcy rozwi─ůza┼é albo wypowiedzia┼é albo odst─ůpi┼é od umowy w sprawie zam├│wienia publicznego, z powodu okoliczno┼Ťci, za kt├│re oferent ten ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, je┼╝eli rozwi─ůzanie albo wypowiedzenie umowy albo odst─ůpienie od niej nast─ůpi┼éo w okresie 3 lat przed wszcz─Öciem post─Öpowania.

XIV. Informacje dodatkowe

1. O wyniku przetargu albo o jego zamkni─Öciu bez dokonania wyboru oferty Zamawiaj─ůcy niezw┼éocznie powiadamia uczestnik├│w obowi─ůzkowo na pi┼Ťmie oraz dodatkowo za po┼Ťrednictwem faksu lub drog─ů elektroniczn─ů, jednocze┼Ťnie umieszczaj─ůc stosown─ů informacj─Ö na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiaj─ůcego.
2. Wykonawca mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do Zamawiaj─ůcego o wyja┼Ťnienie tre┼Ťci niniejszego og┼éoszenia. Zamawiaj─ůcy przetargu udzieli wyja┼Ťnie┼ä je┼╝eli wniosek o wyja┼Ťnienie tre┼Ťci og┼éoszenia wp┼éynie nie p├│┼║niej ni┼╝ na 2 dni przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach przetarg mo┼╝e zosta─ç zamkni─Öty bez dokonania wyboru, w szczeg├│lno┼Ťci gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwot─Ö jak─ů Zamawiaj─ůcy mo┼╝e przeznaczy─ç na sfinansowanie zam├│wienia.
4. W uzasadnionych przypadkach przed terminem sk┼éadania ofert warunki przetargu mog─ů zosta─ç przez Zamawiaj─ůcego zmienione.
5. Przetarg mo┼╝e zosta─ç przez Zamawiaj─ůcego w ka┼╝dym czasie odwo┼éany bez podawania przyczyny.

Kontakt:
XII. Osoba/y uprawnia/e do kontaktu i spos├│b kontaktu

1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w sprawach proceduralnych oraz w zakresie przedmiotu zamówienia jest: p. Wiesław Błaż, ul. Mickiewicza 6, pok. 210, tel. 14/68 82 873.
2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, o┼Ťwiadczenia i informacje Zamawiaj─ůcy oraz Wykonawcy przekazuj─ů pisemnie, faksem na nr 14/68 82 876 lub drog─ů elektroniczn─ů (e-mail: w.blaz@umt.tarnow.pl).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona u┼╝ywa COOKIES.

Korzystaj─ůc z niej wyra┼╝asz zgod─Ö na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przegl─ůdarki. Szczeg├│┼éy w Polityce Prywatno┼Ťci.