Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
527z dziś
4045z ostatnich 7 dni
14024z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja parteru budynku

Przedmiot:

Modernizacja parteru budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy
Ul. Bohaterów Westerplatte 2
85-827 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 697 911584,tel. 697911585
sp57@edu.bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB zaprasza do składania ofert na modernizację parteru budynku
w celu dostosowania pomieszczeń do oddziałów przedszkolnych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR prowadzone jest
w trybie zapytania ofertowego nie jest objęte ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm).
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie parteru dla oddziałów przedszkolnych.
Specyfikacja zamawianego sprzętu - szczegółowy przedmiar znajduje się w załączniku.
Wykonawca zapewnia dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót
wykazanych w specyfikacji.

Dokument nr: NR SP57 -128/2019

Składanie ofert:
Termin składania:
Ofertę należy złożyć do dnia: 5.06.2019r. w. sekretariacie szkoły lub pocztą elektroniczną:
sp57@edu.bydgoszcz.pl

Miejsce i termin realizacji:
Wszelkie prace wykonane powinny być w okresie od 25 czerwca 2019 do 15 sierpnia 2019r.
Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie realizowane w całości do dnia 15 sierpnia 2019r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić łącznie z ofertą:
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, a w stosunku do osób fizycznych - zaświadczenie o wpisie do działalności
gospodarczej; dokumenty winne być złożone w formie kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz pieczątką i podpisem osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta,
numer telefonu, NIP, REGON, oraz obejmować całość zamówienia - nie dopuszcza się ofert
częściowych.

Kontakt:
Osoba do kontaktów ze strony zamawiającego:
Barbara Górecka - tel. 697 911584
Agnieszka Dybała-Glanert-tel. 697911585

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.