Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH

Przedmiot:

WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko"
Ul. Płocka 6
80-180 Gdańsk
powiat: Gdańsk
telefon / fax:(058)728-78-02, (058)728-78-01
sekretariat@ujescisko.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH
W ZASOBACH SM ,,UJEŚCISKO"

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach znajdujących się w zasobach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ujeścisko" w Gdańsku - zgodnie z Załącznikiem A. Szczegółowy wykaz budynków znajduje się w Załączniku B.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2019 roku o godz. 10:00 w Świetlicy Spółdzielni.

Składanie ofert:
30-05-2019 r do godz. 10:00
Oferta powinna być dostarczona Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00. Miejscem składania ofert jest: Sekretariat Spółdzielni. Po tym terminie oferty nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upłynięciu terminu na wnoszenie protestu.

Miejsce i termin realizacji:
5. Przewidywany termin realizacji umowy do dnia 31.08.2019r.

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, prowadzenia negocjacji z oferentami oraz swobodnego wyboru oferty.
Oferta winna zostać doręczona Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko" Ul. Płocka 6 80-180 Gdańsk, Oferta na:
WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH
W ZASOBACH SM ,,UJEŚCISKO"
Nie otwierać przed 30.05.2019r. godz.10:00

Uwagi:
Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny ofert
1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:
LP
NAZWA KRYTERIUM
WAGA %
1
Cena
100%
2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
Kryterium ceny oblicza się wg wzoru P1=Cn/Cx x W
gdzie: P = ilość otrzymanych punktów
Cn = cena oferty najtańszej Cx = cena oferty badanej W = waga kryterium 100%
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji określając czy dana oferta spełnia/nie spełnia wymagań SIWZ

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.