Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2303z ostatnich 7 dni
14042z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki drzwiowej - dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych

Przedmiot:

Wymiana stolarki drzwiowej - dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel.: 32 287 29 81 tel./fax: 32 287 19 67
zgm@zgm.plekarv.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE O CENĘ
Działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gen. Jankego 4 oraz przy ul. Konstytucji 3-go
Maja 44 z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 zwracam się z zapytaniem o cenę
,,Wymiana stolarki drzwiowej - dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych do 3 klatek
schodowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jankego 4 oraz wymiana drzwi
zewnętrznych stalowych i drzwi stalowych do piwnicy w klatce schodowej Nr 2 budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 44 w Piekarach Śląskich."
1. Zakres robót:
I. ul. Gen. Jankego 4
a) Demontaż istniejących 3 kpl. drzwi zewnętrznych drewnianych jednoskrzydłowych wraz z
ościeżnicą oraz odłączeniem czynnej instalacji domofonowej -utylizacja;
b) Osadzenie ościeżnic 3 szt. wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem
c) Zawieszenie skrzydeł 3 szt. wraz z regulacją, podłączenie instalacji domofonowej;
d) Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany;
e) Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu;
f) Przywrócenie klatki schodowej do stanu pierwotnego.
II. ul. Konstytucji 3-go Maja 44
a) Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych wraz z ościeżnicą
oraz odłączeniem czynnej instalacji domofonowej oraz drzwi drewnianych do piwnicy wraz z
ościeżnicą-utylizacja;
b) Osadzenie ościeżnic 2 szt. wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem;
c) Zawieszenie skrzydeł 2 szt. wraz z regulacją, podłączenie instalacji domofonowej;
d) Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany;
e) Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu;
f) Przywrócenie klatki schodowej do stanu pierwotnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4.

Dokument nr: ZGM/NZ-343-60/2019/WM

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać mailem na adres: zgm@zgm.plekarv.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu
przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich sekretariat (pokój nr 1) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22.05.2019 r. do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
min realizacji zamówienia: do 30.08.2019 r.

Wymagania:
Warunki realizacji zamówienia:
3. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać porządek w miejscu wykonywania prac.
4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z zaproponowanymi cenami w formularzu
ofertowym Wykonawcy oraz kosztorysie ofertowym.
5. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno --
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu ludzi i mienia.
6. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku
postępowania.
Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 60 miesiące na profil i powłokę lakierniczą , 12
miesięcy na okucia i samozamykacze.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zastrzega sobie możliwość negocjowania
zaproponowanej ceny.
Oferta winna zawierać:
1. Wskazanie na kopercie lub w temacie maila OFERTA na: ,,Wymiana stolarki drzwiowej -
dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych do 3 klatek schodowych budynku Wspólnot
Mieszkaniowej przy ul. Jankego 4 oraz wymiana drzwi zewnętrznych stalowych i drzwi
stalowych do piwnicy w klatce schodowej Nr 2 budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
Konstytucji 3-go Maja 44 w Piekarach Śląskich." Podpisany i wypełniony formularz ofertowy
Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem mi).
2. Oświadczenie o dysponowaniu kierownikiem robót (zgodnie z załącznikiem nr 5).
3. W przypadku gdy Wykonawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika nie będącego
umocowanym do jego reprezentowania należy złożyć Pełnomocnictwo ustanowione do
reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
4. Kosztorys ofertowy uproszczony.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy, który z przyczyn leżących po
jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę, co
doprowadziło do rozwiązania umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.