Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa mebli biurowych, mebli medycznych, wyposażenia, łóżek i szafek przyłóżkowych...

Przedmiot:

Dostawa mebli biurowych, mebli medycznych, wyposażenia, łóżek i szafek przyłóżkowych oraz szaf

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa 44
powiat: Warszawa
lsobczuk@wim.mil.pl
https://wim.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa 44
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mebli biurowych, mebli medycznych, wyposażenia, łóżek i szafek przyłóżkowych oraz szaf

Numer referencyjny: P/125/2019/SZ/WIM - 46/ZP/19
II.1.2)Główny kod CPV
39130000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa mebli biurowych, mebli medycznych, wyposażenia, łóżek i szafek przyłóżkowych oraz szaf.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Meble biurowe I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

II.2.4)Opis zamówienia:

Meble biurowe I - 97 pozycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Meble biurowe II (krzesła, fotele, kanapy)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

II.2.4)Opis zamówienia:

Meble biurowe II (krzesła, fotele, kanapy) - 42 pozycje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Meble medyczne na profilu aluminiowym

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

II.2.4)Opis zamówienia:

Meble medyczne na profilu aluminiowym - 106 pozycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Meble medyczne ze stali

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

II.2.4)Opis zamówienia:

Meble medyczne ze stali - 101 pozycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie medyczne

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
39290000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

II.2.4)Opis zamówienia:

Wyposażenie medyczne - 65 pozycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 500,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szafy do zabudowy

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

II.2.4)Opis zamówienia:

Szafy do zabudowy - 5 pozycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Łóżka oraz szafki i stoliki przyłóżkowe

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000
33192120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

II.2.4)Opis zamówienia:

Łóżka oraz szafki i stoliki przyłóżkowe - 4 pozycje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szafy ubraniowe

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000
39141300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

II.2.4)Opis zamówienia:

Szafy ubraniowe - 1 pozycja.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ.

CPV: 39130000

Dokument nr: 229066-2019, P/125/2019/SZ/WIM - 46/ZP/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, adres:

https://wim.eb2b.com.pl/

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego: budynek nr 32 (Oddział Techniczno-Eksploatacyjny), pokój nr 429.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wim.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wim.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44 ul.Szaserów 128

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/08/2019

Kontakt:
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
Warszawa 44
04-141
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Sobczuk
E-mail: lsobczuk@wim.mil.pl
Kod NUTS: PL911

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.