Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów zużywalnych do przeprowadzenia kursu

Przedmiot:

Zakup materiałów zużywalnych do przeprowadzenia kursu

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
ul. Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
795591370
a.szydlowska@bzdz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185703
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr postępowania: 17/SDZ/ZO
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakupu materiałów zużywalnych do przeprowadzenia kursu pn. ,,Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141"
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup materiałów zużywalnych do przeprowadzenia kursu pn. ,,Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141"
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do Ośrodka Szkoleniowego Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach ul. Lichnowska 5, wymienionego w zapytaniu ofertowym asortymentu, niezbędnego do przeprowadzania szkolenia dla 6 uczestników projektu:
o 180 sztuk próbek ze stali austenitycznej (nierdzewka) o długości 120mm , średnicy 30 do 50 mm, grubości 2 do 5mm;
o 300 sztuk próbek ze stali węglowej o długości 120mm , średnicy 30 do 50 mm, grubości 2 do 5mm;
o 180 próbek ze stali austenitycznej (nierdzewka) z blach o grubości 3 do 6 mm, o szerokości 120 mm i długości 150 mm;
o 300 próbek ze stali węglowej z blach o grubości 3 do 6 mm, szerokości 120 mm i długości 150mm;
o 30 kg drutu od średnicy 2,4mm do stali austenitycznej (nierdzewka);
o 30 kg drutu od średnicy 2,4mm do stali węglowej;
o 6 butli gazowych napełnionych argonem do spawania metodą TIG min. 6,4 m3/użyczenie/;
o 20 tarcz szlifierskich do metalu 125/6 mm;
o 20 tarcz do cięcia do metalu 125/2mm;
o 6 tarcz do cięcia do metalu 180/2 mm.

CPV: 44315100-2

Dokument nr: 1185703, 17/SDZ/ZO

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 24-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz lub e-mail: a.szydlowska@bzdz.pl do dnia 24.05.2019 r.
DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1
2. Oświadczenie - brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 2
Oferty złożone po wskazanym terminie nie ulegają rozpatrzeniu.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: chojnicki Miejscowość: Chojnice
Harmonogram realizacji zamówienia
maj - czerwiec 2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Potencjał techniczny
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Dodatkowe warunki
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1
2. Oświadczenie - brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 2
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w niniejszym zapytaniu w oparciu o kryterium wyboru: Cena.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Cena brutto za wynajem na jeden kurs: 100%
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
Punkty za kryterium "cena" zostaną obliczone na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto łącznie analizowanych ofert/cena brutto łącznie oferty badanej x 100 = liczba punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość prowadzenia negocjacji.
Wykluczenia
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
BYDGOSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-TECHNICZNE
Adres
Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz
Numer telefonu
523453673
Fax
523302091
NIP
5540313030
Tytuł projektu
"Szkolenie = Dobre Zatrudnienie"
Numer projektu
RPPM.05.05.00-22-0099/16-00
Inne źródła finansowania
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aneta Szydłowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
795591370

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.