Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa metali kolorowych

Przedmiot:

Dostawa metali kolorowych

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 532 61 40, faks (22) 877 23 87, tel. +48 22 532 62 00
zampubl@tw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa metali kolorowych w podziale na cztery części:
część nr 1: dostawa wyrobów z aluminium;
część nr 2: dostawa wyrobów z miedzi;
część nr 3: dostawa wyrobów z brązu;
część nr 4: dostawa wyrobów z mosiądzu.
Przedmiot zamówienia wraz z terminem realizacji zamówienia zostały określone szczegółowo w rozdziale II SIWZ.

CPV: 14721000-1, 14715000-6

Dokument nr: DWZ/34/2019

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, (budynek nr 2, pokój nr 203), dnia: 2019-05-27 godz. 11:00.

Specyfikacja:
Miejsce odebrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, (budynek 9, pokój 5), w godz. 7:00 - 15:00, tel. (22) 532-61-40.
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 10,00 zł
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http: / /www.tw.waw.pl

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, (budynek 9, pokój 5), do dnia: 2019-05-27 do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich części):
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, magazyn nr 222.
Terminy realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich części):
dostawy należy realizować przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Rodzaj zamówienia: dostawa
Dopuszcza się składania ofert częściowych: tak
Dopuszcza się składania ofert wariantowych: nie
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową: nie
Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: nie
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumenty wymagane na potwierdzenie ich spełnienia:
Poniższa numeracja jest zgodna z numeracją przyjętą w SIWZ.
6B. Ponadto do oferty należy załączyć:
6.6. Dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze - zgodnie z pkt 10.11 rozdziału I SlWZ.
6C. Pozostałe informacje:
6.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
6.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.7. Z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać, do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony.
10.8. Do oferty należy dołączyć: dokumenty wymagane postanowieniami ustępu 6. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą: 60 dni
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy oferta Wykonawcy, która uzyskała największą liczbę punktów, tj. była najtańsza, nie podlega odrzuceniu. Wybrana zostanie oferta najtańsza.
Przewidywane zamówienia uzupełniające: nie

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Małgorzata Łabanowska, tel. +48 22 532 62 00, e-mail: zampubl@tw.waw.pl, w godz. 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.