Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
672z dziś
4307z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową...

Przedmiot:

Budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 742-57-50, 85 742-56-11 wew. 113 fax. 85 742-41-51
p.januszewski@zdz.bialystok.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185731
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku, dostarczeniem, transportem i montażem windy (platformy dla osób niepełnosprawnych).
Zamówienie obejmuje zakres prac wynikający z przedmiarów wskazanych w Zapytaniu Ofertowym (punkt 2.3 Szczegółowy opis zamówienia).
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy robót remontowo-budowlanych polegających na budowie szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku w ramach projektu ,,Z Dobrym Zawodem w dorosłość", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia
Budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku, dostarczeniem, transportem i montażem windy (platformy dla osób niepełnosprawnych).
Zamówienie obejmuje zakres prac wynikający z przedmiarów wskazanych w Zapytaniu Ofertowym (punkt 2.3 Szczegółowy opis zamówienia).

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1185731, 1/BOF/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 31-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać faxem nr: (85)742-41-51, elektronicznie pod adresem: p.januszewski@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221 w terminie najpóźniej do dnia 31.05.2019 r., do końca dnia tj. do godz. 23:59. Decyduje data wpływu e-maila lub faxu, przesyłki pocztowej. W przypadku składania ofert osobiście, ofertę należy złożyć w godzinach pracy biura tj. 7:30 - 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok
Harmonogram realizacji zamówienia
1 lipca 2019r. - 31 październik 2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferowana cena brutto - 50%
Zasady oceny kryterium "Cena".
Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: Najniższa oferowana cena brutto/ Cena oferty badanej brutto x 50 punktów.
Max. ilość punktów 50.
Okres udzielonej gwarancji - 25% (max. 25 pkt.)
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 25.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji to 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego.
Wykonawca, który wykaże najdłuższy okres gwarancji (liczony w pełnych miesiącach) otrzyma 25 pkt. pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, na podstawie wzoru okres gwarancji z oferty badanej/ilość miesięcy z oferty Wykonawcy z najdłuższym okresem gwarancji x 25 punktów.
Max. ilość punktów 25.
Termin rozpoczęcia realizacji prac inwestycyjnych - 25% (max 25 pkt.)
W kryterium ,,Termin rozpoczęcia realizacji" najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy wezwania do rozpoczęcia inwestycji, a dniem rozpoczęcia faktycznych działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej zgodnie ze wzorem:
okres rozpoczęcia realizacji inwestycji z najkrótszym terminem / okres w ofercie badanej x 25 punktów.
Max. ilość punktów 25.
Łącznie maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU
Adres
Pogodna 63/1
15-365 Białystok
podlaskie , Białystok
Numer telefonu
857424151
Fax
857424151
NIP
5420000305
Tytuł projektu
Z Dobrym Zawodem w dorosłość
Numer projektu
RPPD.08.02.02-20-0015/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Januszewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 85 742-57-50, 85 742-56-11 wew. 113 fax. 85 742-41-51

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.