Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4296z ostatnich 7 dni
14843z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odbiór, transport samochodowy oraz zagospodarowanie kruszyw

Przedmiot:

Odbiór, transport samochodowy oraz zagospodarowanie kruszyw

Data zamieszczenia: 2019-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 327173130, Faks: +48 327173113
bar.rzepka@pgg.pl
https://laip-pgg.coig.biz
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport samochodowy oraz zagospodarowanie kruszyw z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice z podziałem na zadania

Numer referencyjny: 461802366
II.1.2)Główny kod CPV
14212200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Odbiór, transport samochodowy oraz zagospodarowanie kruszyw z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 - Odbiór, transport samochodowy oraz zagospodarowanie kruszyw w ilości 198 030 Mg;

Zadanie nr 2 - Odbiór, transport samochodowy oraz zagospodarowanie kruszyw w ilości 824 900 Mg.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór, transport samochodowy oraz zagospodarowanie kruszyw z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice w ilości 198 030 Mg

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14212200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór, transport samochodowy oraz zagospodarowanie kruszyw z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice w ilości 198 030 Mg w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r., lecz nie wcześniej niż od 1.10.2019 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór, transport samochodowy oraz zagospodarowanie kruszyw z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice w ilości 824 900 Mg

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14212200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór, transport samochodowy oraz zagospodarowanie kruszyw z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice w ilości 824 900 Mg w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.1.2020 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 14212200

Dokument nr: 236088-2019, 461802366

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK RUDA, ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska, pokój nr 11

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji na warunkach określonych w części XXII SIWZ.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Oddział KWK ,,Ruda", 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160
Tel.: +48 327173130
E-mail: bar.rzepka@pgg.pl
Faks: +48 327173113
Kod NUTS: PL22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.