Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa warstwowych prefabrykatów żelbetowych

Przedmiot:

Dostawa warstwowych prefabrykatów żelbetowych

Data zamieszczenia: 2019-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ,,ELTUR-SERWIS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
tel.: 75 772 30 01, fax: 75 772 30 02
eltur.serwis@eltur-serwis.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: 5000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania Dostawa warstwowych prefabrykatów żelbetowych ścian cokołowych dla Stacji przesypowej nr 3, Stacji przesypowej nr 4 i Kruszarkowni układu nawęglania Nowego Bloku.
Opis zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Warunki udziału w postępowaniu 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie zapisów ust. 5.3, SIWZ.

Dokument nr: 6364/GS

Składanie ofert:
Termin składania ofert Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2019 r. o godzinie 14.00
Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ,,ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o. Biuro Zarządu - Kancelaria Ogólna ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia (Budynek A19, w pokoju nr 40, w dni robocze od. 7.30 do 14.00)

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia Zgodnie z Umową
Miejsce realizacji zamówienia Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ,,ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o.

Wymagania:
Składanie ofert częściowych Nie dopuszcza się
Składanie ofert wariantowych Nie dopuszcza się
Termin związania ofertą 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert
Wadium 5000,00 zł
Aukcja elektroniczna Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji elektronicznej

Uwagi:
Kryteria oceny ofert Cena- 100%
UWAGI: 1. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, które nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Procedurę Zakupów Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego ,,ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o. 3. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej i/lub negocjacji, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny

Kontakt:
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko Agnieszka Jankowska
Telefon 75 77 232 54
Faks 75 77 232 41,
E-mail agnieszka.jankowska@eltur-serwis.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.