Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa osprzętu kablowego

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa osprzętu kablowego

Data zamieszczenia: 2019-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
ul. Garbarska 21
20-340 Lublin
powiat: Lublin
tel.: 81445 10 80, faks: 81 445 10 90.
katarzyna.kowalczyk@pgedystrybucja.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. Przedmiot
Przedmiotem zamówienia jest ,,Sukcesywna dostawa osprzętu kablowego w 2019 - 2020 roku".

Dokument nr: LZA.3071-154/19

Otwarcie ofert: 11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
miejsce otwarcia : w siedzibie Zamawiającego-Organizatora Przetargu ul. Garbarska 21 sala nr 15, data: 31.05.2019 godz. 10;20
Otwarcie jest niejawne.

Specyfikacja:
SIWZ do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego-Organizatora Przetargu o adresie:
www.pgedystrybucja.pl
SIWZ można pobrać: osobiście w siedzibie Organizatora Przetargu ul. Garbarska 21, pokój nr 130 po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel.: 81 445 10 80 lub pobrać ze strony internetowej:
www.pgedystrybucja.pl w dziale przetargi.

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce składania: siedziba Organizatora Przetargu ul Garbarska 21 pokój nr 130.
w terminie do: 31.05.2019r godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zadania: sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
6. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Wg pkt. 11 SIWZ.
7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu przez wykonawców:
Wg pkt. 12 SIWZ.
8. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych i częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Inne istotne informacje
Istotne postanowienia w zakresie realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do
SIWZ.
18. Zastrzeżenie
1) Zamawiający-Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Przetargu na każdym
etapie, do czasu podpisania obustronnego umowy pomiędzy Zamawiającym a wyłonionym Wykonawcą.
Z tytułu unieważnienia Przetargu, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Organizatora Przetargu
2) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa po dokonaniu oceny złożonych przez
Wykonawców ofert zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.3.5. Procedury zakupów może
przeprowadzić dalsze negocjacje handlowe.
19. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie wymagane.
20. Wymagania stawiane podwykonawcom oraz żądania wskazania podwykonawców:
W ofercie należy wskazać części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Uwagi:
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %):
Kryteria oceny ofert są szczegółowo opisane w pkt. 18 SIWZ.
13. Termin związania ofertą:
45 dni.
14. Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się.
16. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Nie przewiduje się.

Kontakt:
17. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Katarzyna Kowalczyk tel.: 81445 10 80, fax 8144510 90,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.