Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
572z dziś
4090z ostatnich 7 dni
14069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: "Wykonanie bieżącej konserwacji rowów

Przedmiot:

"Wykonanie bieżącej konserwacji rowów

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gorzyce
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
powiat: wodzisławski
tel. 32 45 13 056
Województwo: śląskie
Miasto: Gorzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zamawiający - Gmina Gorzyce
2. Przedmiot zamówienia - "Wykonanie bieżącej konserwacji rowów na terenie Gminy Gorzyce w 2019 r."

Dokument nr: RL.KW-04195/19

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty - oferty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce do dnia 30.05.2019 r. Oferty mogą także zostać przesłane pocztą lub faksem, jednak rozpatrywane będą tylko te, które wpłyną do Urzędu Gminy najpóźniej dnia 30.05.2019 r. w przypadku dostarczenia drogą pocztową tradycyjną a w przypadku przesłania za pomocą faksu, te które wpłyną do godz. 15.30 dnia
30.05.2019 r.

Miejsce i termin realizacji:
3.Termin realizacji zamówienia dla zadania:
3.1. Konserwacja rowu w rejonie ul. Olchowej w Gorzycach na długości 265 mb w terminie do 28.06.2019 r.
3.2. Konserwacja rowu w rejonie ul. Poprzecznej w Gorzycach na długości 228 mb w terminie do 28.06.2019 r.
3.3. Konserwacja oraz odmulenie rowu w rejonie ul. boiska w Bełsznicy na długości 170 mb w terminie do 20.07.2019 r.
3.4.Konserwacja rowu w rejonie ul. Zielonej w Gorzyczkach na długości 150 mb w terminie do 05.07.2019 r. 3.5 Konserwacja rowu w rejonie ul. Wiejskiej 22 w Uchylsku na długości 300 mb w terminie do 19.07.2019 r. 3.6.Konserwacja rowu w rejonie ul. Leśnej w Kolonii Fryderyk na długości 377 mb wraz z przepustami w terminie do 15.07.2019 r.

Wymagania:
4. Okres gwarancji - nie dotyczy
6. Warunki płatności - wynagrodzenie brutto płatne po prawidłowym wykonaniu zadania w terminie 30 dni od dostarczenia faktury do Urzędu Gminy w Gorzycach.
Inne informacje
Rowy stanowią mienie komunalne Gminy Gorzyce. Do oferty wykonawcy należy dołączyć kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie oględzin rowów w terenie. Lokalizację rowów zaznaczono na załącznikach mapowych. W przypadku wątpliwości miejsca położenia rowu ustala się termin oględzin na dzień 27.05.2019 r. o godz. 10.00 - miejsce spotkania Urząd Gminy Gorzyce ul. Kościelna 15.
W zadaniu 3.2 koryto rowu na długości ok. 30 m wymagać będzie skorygowania zgodnie z granicą działki. W zadaniu 3.6 należy przewidzieć wywóz urobku z uwagi na to, że rów położony jest wzdłuż drogi.
Konserwacja nie obejmuje odcinka zarurowanego od posesji nr 22 do ul. Jarzębinowej (przed ul. Zdrojową).
Z uwagi na to, że zapytanie ofertowe dotyczy różnych zadań, dla każdego zadania należy wykonać odrębny kosztorys ofertowy. Zadania mogą być wykonywane przez różnych Wykonawców w zależności od tego, która oferta na dane zadanie będzie korzystniejsza cenowo.
Wykonawca winien udokumentować posiadane doświadczenie obejmujące roboty ziemne w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych -referencje co najmniej na dwie roboty. Oferty niekompletne zostaną odrzucone. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena.
Jeżeli dla danego zadania zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych na to zadanie. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.
W załączeniu - plan sytuacyjny, gdzie zaznaczono odcinki rowów przewidziane do konserwacji. Poniżej podano wzór według, którego Wykonawca winien przygotować ofertę.

Kontakt:
7 Osoba upoważniona do kontaktów - Pani Agnieszka Kuczok tel. 32 451 30 56 wew. 38 8. Inne

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.