Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi

Przedmiot:

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48261837865, faks +48261839723
dzp@wat.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa narzędzi i elektronarzędzi
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: DLA ZADANIA NR 1: aerometrów, akumulatorów, brzeszczotów butli na propan-butan i tlen, cęgów, dalmierzy, dłut, dmuchaw, drabin, dysz, elektrod, fazowników, filtrów, giętarek, gilotyn, głowic, grabi, gratowników, gwintowników, imadeł, kabli, kamieni do zgrzewarki i szlifierskich, kalibratorów, kielni, kijów teleskopowych, kluczy różnego rodzaju, kłódek, kół, kombinerek, pilników, wkrętaków, końcówek różnego typu, krążków szlifierskich, króćców, krzywików, lamp, lusterek spawalniczych, lutownic, łapek, łat murarskich, łomów, łopat, maszynek do glazury, miar, mikrometrów, mioteł, miotło-grabi, młotków, multimetrów, narożników transportowych, narzędzi do ściągania izolacji, narzynek, nitownic, noży, nożyc, nożyków, obcinarek do okleiny PCV, odstojników wody, odsysaczy do cyny, okularów ochronnych, ołówków stolarskich, opalarek, osełek, ostrzy do noży, ostrzałek do łańcuchów, pac, palników, papieru ściernego, pasów transportowych, pędzli, pilników, pił, pistoletów montażowych, platform - rusztowań, płotów lamelowych, podcinaków, podnośników, pomp, pompek, poziomic, pras hydraulicznych, prasek ręcznych, próbników, przecinaków, przedłużaczy, przewodów, przyrządów do obciągania tarcz szlifierskich, ramek do brzeszczota, reduktorów, obcinarek, przenośników do płyt meblowych, rękawic operatorskich, sekatorów, siekier, sitek, skrobaczek, skrobaków, skrzynek, sprężyn, statywu budowlanego, stiperów, suwmiarek, szablonów cyfr i liter, szczelinomierzy, szczotek drucianych, szczypców, szpachelek, ściernic, ścisków kątowych i stolarskich, szlifierek, śrub mikrometrycznych, taczek, tarcz i taśm różnego rodzaju, testerów, toreb narzędziowych, trzonków, uchwytów, wałków do farb, węży acetylenowych i tlenowych, wiader, wierteł różnego rodzaju, wkładów do skrobaczek malarskich, i do wałków malarskich, wkrętaków różnego typu, różnego rodzaju wózków transportowych, wskaźników neonowych, wyciskaczy do silikonu, wiertarek, zaciskarek, zestawów: kluczy, pilników, akcesoriów multi, bitów, cylindrów filtrów do elektrodrążarek, gwintowników i narzynek, wkrętaków, szczypiec, narzędzi elektrotechnicznych, ostrzy zamiennych, otwornic, precyzyjnych końcówek, szczęk zamiennych, ściernic trzpieniowych, wierteł i dłut oraz zgrzewarek, zszywaczy, zszywek i żelazka do oklejania obrzeży płyt wiórowych (załącznik nr 3 do SIWZ) DLA ZADANIA NR 2: agregatów prądotwórczych, detektorów wycieku gazu, drogowego kółka pomiarowego, frezarek, glebogryzarek, głowicy, kompresorów, kosiarek spalinowych, latarek, luksomierzy cyfrowych, mikromektrów, młotów udarowych, odciąg wiórów, odkurzaczy do odciągu trocin, pilarek, prostowników elektronicznych, reflektometrów, spawarek, stacji lutowniczych, strug elektrycznych, strugarek, wykrywaczy przewodów pod napięciem, wyrzynarek do drewna, zagłębiarek do drewna, zestawu narzędzi akumulatorowych oraz różnego rodzaju: lutownic, młotowiertarek, pił, szlifierek, wiertarek i wiertarko-wkrętarek (załącznik nr 3A do SIWZ) DLA ZADANIA NR 3: frezarki dolnowrzecionowej do drewna (załącznik nr 3B do SIWZ) DLA ZADANIA NR 4: równego rodzaju: frezów, gwintowników, nawiertaków, wierteł, tarcz, pokręteł, tulei, roztwieraków (załącznik nr 3C do SIWZ) DLA ZADANIA NR 5: zaciskarki do rur (załącznik nr 3D do SIWZ) 1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SIWZ. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, ale posiada co najmniej, cechy, funkcje i parametry techniczne określone w SIWZ. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/karty produktu/karty charakterystyki sporządzone przez producenta/dystrybutora zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zawierające wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji ze ,,Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia" wskazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa narzędzi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa: DLA ZADANIA NR 1 "Dostawa narzędzi": aerometrów, akumulatorów, brzeszczotów butli na propan-butan i tlen, cęgów, dalmierzy, dłut, dmuchaw, drabin, dysz, elektrod, fazowników, filtrów, giętarek, gilotyn, głowic, grabi, gratowników, gwintowników, imadeł, kabli, kamieni do zgrzewarki i szlifierskich, kalibratorów, kielni, kijów teleskopowych, kluczy różnego rodzaju, kłódek, kół, kombinerek, pilników, wkrętaków, końcówek różnego typu, krążków szlifierskich, króćców, krzywików, lamp, lusterek spawalniczych, lutownic, łapek, łat murarskich, łomów, łopat, maszynek do glazury, miar, mikrometrów, mioteł, miotło-grabi, młotków, multimetrów, narożników transportowych, narzędzi do ściągania izolacji, narzynek, nitownic, noży, nożyc, nożyków, obcinarek do okleiny PCV, odstojników wody, odsysaczy do cyny, okularów ochronnych, ołówków stolarskich, opalarek, osełek, ostrzy do noży, ostrzałek do łańcuchów, pac, palników, papieru ściernego, pasów transportowych, pędzli, pilników, pił, pistoletów montażowych, platform - rusztowań, płotów lamelowych, podcinaków, podnośników, pomp, pompek, poziomic, pras hydraulicznych, prasek ręcznych, próbników, przecinaków, przedłużaczy, przewodów, przyrządów do obciągania tarcz szlifierskich, ramek do brzeszczota, reduktorów, obcinarek, przenośników do płyt meblowych, rękawic operatorskich, sekatorów, siekier, sitek, skrobaczek, skrobaków, skrzynek, sprężyn, statywu budowlanego, stiperów, suwmiarek, szablonów cyfr i liter, szczelinomierzy, szczotek drucianych, szczypców, szpachelek, ściernic, ścisków kątowych i stolarskich, szlifierek, śrub mikrometrycznych, taczek, tarcz i taśm różnego rodzaju, testerów, toreb narzędziowych, trzonków, uchwytów, wałków do farb, węży acetylenowych i tlenowych, wiader, wierteł różnego rodzaju, wkładów do skrobaczek malarskich, i do wałków malarskich, wkrętaków różnego typu, różnego rodzaju wózków transportowych, wskaźników neonowych, wyciskaczy do silikonu, wiertarek, zaciskarek, zestawów: kluczy, pilników, akcesoriów multi, bitów, cylindrów filtrów do elektrodrążarek, gwintowników i narzynek, wkrętaków, szczypiec, narzędzi elektrotechnicznych, ostrzy zamiennych, otwornic, precyzyjnych końcówek, szczęk zamiennych, ściernic trzpieniowych, wierteł i dłut oraz zgrzewarek, zszywaczy, zszywek i żelazka do oklejania obrzeży płyt wiórowych (załącznik nr 3 do SIWZ)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia cząstkowego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa elektronarzędzi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa: DLA ZADANIA NR 2 ,,Dostawa elektronarzędzi": agregatów prądotwórczych, detektorów wycieku gazu, drogowego kółka pomiarowego, frezarek, glebogryzarek, głowicy, kompresorów, kosiarek spalinowych, latarek, luksomierzy cyfrowych, mikromektrów, młotów udarowych, odciąg wiórów, odkurzaczy do odciągu trocin, pilarek, prostowników elektronicznych, reflektometrów, spawarek, stacji lutowniczych, strug elektrycznych, strugarek, wykrywaczy przewodów pod napięciem, wyrzynarek do drewna, zagłębiarek do drewna, zestawu narzędzi akumulatorowych oraz różnego rodzaju: lutownic, młotowiertarek, pił, szlifierek, wiertarek i wiertarko-wkrętarek (załącznik nr 3A do SIWZ)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa frezarki dolnowrzecionowej do drewna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa: DLA ZADANIA NR 3 ,,Dostawa frezarki dolnowrzecionowej do drewna": frezarki dolnowrzecionowej do drewna (załącznik nr 3B do SIWZ)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42642100-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa specjalistycznych narzędzi dla Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa: DLA ZADANIA NR 4 ,,Dostawa specjalistycznych narzędzi dla Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa": równego rodzaju: frezów, gwintowników, nawiertaków, wierteł, tarcz, pokręteł, tulei, roztwieraków (załącznik nr 3C do SIWZ)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Dostawa zaciskarki do rur
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa: DLA ZADANIA NR 5 ,,Dostawa zaciskarki do rur": zaciskarki do rur (załącznik nr 3D do SIWZ)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42652000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 44510000-8,14810000-2,14811300-2,16310000-1,18900000-8,31431000-6,31521000-4,31711140-6,33131110-1,34300000-0,34328300-5

Dokument nr: 550632-N-2019, 69/DZZ/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://wat.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna.
Adres:
KANCELARIA JAWNA Wojskowej Akademii Technicznej, im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-905 Warszawa, bud. 100, pok. 130, piętro pierwsze, w godzinach 07:45 - 15:00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-04, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy https://wat.ezamawiajacy.pl. OFERTA SKŁADANA W FORMIE PISEMNEJ Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: a) ,,Formularz ofertowy" - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" - stanowiący załącznik nr 3, 3A, 3B, 3C, 3D do SIWZ; d) Opis przedmiotu równoważnego, jeżeli taki wykonawca proponuje, umożliwiający jego porównanie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w odpowiedniej pozycji ,,Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia" OFERTA SKŁADANA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: a) Formularz ofertowy; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 3, 3A, 3B, 3C, 3D do SIWZ; d) Opis przedmiotu równoważnego, jeżeli taki wykonawca proponuje, umożliwiający jego porównanie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w odpowiedniej pozycji ,,Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia" e) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą - oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego udzielenia lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. f) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność;
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.