Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup przewodu elektrycznego, zasilaczy, latarek, baterii, akumulatorów, elementów AKPiA i...

Przedmiot:

Zakup przewodu elektrycznego, zasilaczy, latarek, baterii, akumulatorów, elementów AKPiA i elektrycznego osprzętu instalacyjnego

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB w Bełchatowie
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. +48 44 735 1882
Ewa.Sek@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/27413/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup przewodu elektrycznego, zasilaczy, latarek, baterii, akumulatorów, elementów AKPiA i elektrycznego osprzętu instalacyjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Nazwa postępowania:

Zakup przewodu elektrycznego, zasilaczy, latarek, baterii, akumulatorów, elementów AKPiA i elektrycznego osprzętu instalacyjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Rodzaj zamówienia:

Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
ELK.30817 Oznaczniki kabli, plomby, opaski
ELK.31003 Akumulatory poz.
ELK.30510 Pozostała aparatura sterująca
ELK.30897 Poz.części elektryczne
ELK.30504 Urządzenia pomiarowe - części
ELK.30904 Latarki
ELK.30813 Wyłączniki
ELK.30801 Bezpieczniki topikowe
ELK.30207 Zasilacze
ELK.30601 Rezystory
ELK.30824 Szafy i skrzynki energetyczne
ELK.30701 Kable elektroenergetyczne do 1kW
ELK.30503 Czujniki i manometry
GUM.35803 Wyroby z kauczuku, lateksu
ELK.30818 Taśmy izolacyjne
ELK.31001 Baterie

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELB/05890/2019

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:

Nie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/27413/details
Termin składania wniosków/ofert:

2019-05-27 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Sekcja Realizacji Zakupów przy Elektrowni Bełchatów w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5

Wymagania:
1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje CZĘŚĆ II aukcję elektroniczną lub/i negocjacje handlowe w zakresie zaoferowanych cen poprzez platformę zakupową SWPP 2.
Części I,III,IV,V,VI negocjacje handlowe w zakresie zaoferowanych cen poprzez platformę zakupową SWPP 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bez podania przyczyn.
3. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu cywilnego.
4. Prowadząca postępowanie upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
5. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.
7. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
8. Zamawiający informuje, że stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.

Kontakt:
Telefon do osoby kontaktowej:

+48 44 735 1882
Osoba kontaktowa:

Ewa Sęk
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Ewa.Sek@gkpge.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.