Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wynajem nagłośnienia, oświetlenia, multimediów i sceny obsługa i realizacja imprezy...

Przedmiot:

Wynajem nagłośnienia, oświetlenia, multimediów i sceny obsługa i realizacja imprezy plenerowej

Data zamieszczenia: 2019-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury
ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
powiat: ostrowiecki
tel. 041 247 65 80, tel. 782 405 020, tel. 723 774 777
mckostr@mck.ostrowiec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wynajem nagłośnienia, oświetlenia, multimediów i sceny obsługa i realizacja imprezy plenerowej DNI OSTROWCA 2019 w dniach 22 -23 czerwca 2019 r.
1. Przedmiotem niniejszego konkursu ofert jest: wynajem nagłośnienia, oświetlenia, multimediów i sceny, obsługa i realizacja imprezy plenerowej DNI OSTROWCA 2019 w dniach 22 -23 czerwca 2019 r.
2. Szczegółowe warunki Zamówienia zostały zawarte w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1, we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Otwarcie ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2019 r. w siedzibie MCK godz 10.30.

Składanie ofert:
3. Tryb składania ofert.
a. oferty składać należy stosując kwestionariusz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury. Aleja 3 Maja 6, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście w sekretariacie, przesłać pocztą lub e - mailem: mckostr@mck.ostrowiec.pl do dnia 31 mają 2019 r. do godziny 10.00. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Oferty złożone/przesłane po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty,

Miejsce i termin realizacji:
b termin realizacji zamówienia: 22-23 czerwca 2019 r.

Wymagania:
d oferowana cena nie może przekroczyć kwoty 30 000, 00 euro netto, e oferowana cena powinna być podana w kwocie netto plus obowiązująca stawka VAT,
f Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, g kryterium oceny ofert - 100% ceny.

4. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w obsłudze minimum 15 imprez plenerowych (m.in. w zakresie wynajmu i obsługi sceny, oświetlenia, nagłośnienia, ekranów led) w ciągu ostatnich 2 lat oraz dysponować, odpowiednim sprzętem i osobami posiadającymi umiejętności i uprawnienia do wykonania usługi.
a. na potwierdzenie ww. warunku Zamawiający żąda przedłożenia stosownego oświadczenia (należy dołączyć do oferty) o treści: ,,Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert minimum piętnaście razy świadczyłem usługi w zakresie wynajmu i obsługi sceny, ekranu led, oświetlenia i nagłośnienia podczas imprez plenerowych. Usługi były świadczone w sposób należyty, zgodny z wymaganiami Zamawiającego/ych. Ponadto oświadczam iż. dysponuję odpowiednim sprzętem i osobami posiadającymi umiejętności i uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania".
b. Wykonawca dołączy również listę minimum 15 imprez plenerowych, które obsługiwał w ciągu ostatnich 2 lat w zakresie wynajmu i obsługi sceny, ekranu led, oświetlenia i nagłośnienia.
5. Zamawiający żąda przedłożenia (załączniki do kwestionariusza ofertowego):
a. aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych, (potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia).
b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia).

Kontakt:
c. osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień jest Dorota Kowalczyk, tel 781 804 090,
o w sprawie oświetlenia i sceny prosimy o kontakt z Kamilem Lumerem, tel. 782 405 020,
o w sprawie nagłośnienia i sceny prosimy o kontakt Łukaszem Spychałą, tel. 723 774 777,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.