Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
363z dziś
4118z ostatnich 7 dni
16492z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2019-05-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Kościuszki 13-15-17-19
ul. Kościuszki 68/2
14-500 Braniewo
powiat: braniewski
556442931
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19053
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Braniewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kościuszki 13-15-17-19, 14-500 Braniewo
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Budynek przy ul. Kościuszki 13-15-17-19 w Braniewie
Zakres prac:
-Ocieplenie ścian zewnętrznych płytą styropianową gr. 16cm
-Ocieplenie dachu płytą styropianową gr. 10cm
-Modernizacja instalacji grzewczej: Uzupełnienie izolacji. Płukanie chemiczne. Regulacja.
-Malowanie balustrad balkonów
Cel zamówienia
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu poprawy efektywności energetycznej.
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku:
Budynek przy ul. Kościuszki 13-15-17-19 w Braniewie
Zakres prac:
-Ocieplenie ścian zewnętrznych płytą styropianową gr. 16cm
-Ocieplenie dachu płytą styropianową gr. 10cm
-Modernizacja instalacji grzewczej: Uzupełnienie izolacji. Płukanie chemiczne. Regulacja.
-Malowanie balustrad balkonów

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 19053

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 19-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Kościuszki 68/2, 14-500 Braniewo

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: braniewski Miejscowość: Braniewo
Harmonogram realizacji zamówienia
Nieprzekraczalny termin wykonania robót budowlanych:
- zakończenie - 08.06.2020
Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
wg SIWZ-w załączeniu
Wiedza i doświadczenie
wg SIWZ-w załączeniu
Potencjał techniczny
wg SIWZ-w załączeniu
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
wg SIWZ-w załączeniu
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
wg SIWZ-w załączeniu
Dodatkowe warunki
wg SIWZ-w załączeniu
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
wg SIWZ-w załączeniu

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi kryteriami:
a) Cena oferty - 80%
b) Gwarancja na wykonane roboty - 15%
c) Kryterium społeczne - 5%
2) Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:
Op = Pc + Pg + Ps
gdzie:
Op - ocena punktowa oferty,
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena oferty ",
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Gwarancja na wykonane roboty ";
Ps- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Kryterium społeczne".
3) Liczba punktów (Pc) w kryterium ,,Cena Oferty" obliczana będzie według wzoru:
Pc = (Cn : Cb) x 80 pkt
gdzie:
Pc - liczba punktów w kryterium ,,Cena Oferty"
Cn - spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena brutto oferty
Cb - łączna cena brutto badanej oferty
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium to 80 pkt.
4) Liczba punktów (Pg) w kryterium ,,Gwarancja na roboty budowlane" przyznawana zgodnie z zestawieniem:
36 miesięcy gwarancji - 5 punktów,
37-48 miesięcy gwarancji - 10 punktów,
powyżej 48 miesięcy gwarancji - 15 punktów,
a) Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji na całość zamówienia poniżej 36 miesięcy zostanie odrzucona.
b) W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji wymaganym przez Zamawiającego.
c) Informacje dotyczące terminu gwarancji Wykonawca poda w Formularzu Oferty -
Załączniku nr 1 do Zapytania w pełnych miesiącach,
d) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium to 20 pkt.
5) Liczba punktów (Ps) w kryterium ,,Kryterium społeczne":
Kryterium zatrudnienia minimum jednej osoby spośród osób:
- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Za zatrudnienie jednej lub więcej spośród w/w osób Wykonawca otrzymuje 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 5 (pięć) pkt.
Wykluczenia
wg SIWZ-w załączeniu
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Kościuszki 13-15-17-19
Adres
Kościuszki 68/2
14-500 Braniewo
warmińsko-mazurskie , braniewski
NIP
5821507352
Numer naboru
RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pani Halina Brodowska i Pan Tadeusz Dziepak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
556442931

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.