Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi pn. ,,Wymiana izolacji na sieci c.o.

Przedmiot:

Wykonanie usługi pn. ,,Wymiana izolacji na sieci c.o.

Data zamieszczenia: 2019-06-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
jacek.ruba@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,700896,e9c637bee66e68516ce23cda9defe6a3.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie usługi pn. ,,Wymiana izolacji na sieci c.o., w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych"
Treść zapytania:
RFX Nr KZP-JR.2111.2.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE (RFX)
W związku z wszczęciem postępowania na wykonanie usługi pn. ,,Wymiana izolacji na sieci c.o., w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych", zapraszamy do złożenia oferty w przedmiotowym zapytaniu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz informacje w zakresie warunków formalnych zostały zamieszczone w załączonym Zapytaniu Ofertowym (RFX), które to dokumenty w formie pliku zip należy pobrać z Platformy Zakupowej ENEA Wytwarzanie - po zalogowaniu się.
Wizja lokalna:
Zamawiający organizuje zebranie (tzw. wizję lokalną) wszystkich zainteresowanych Wykonawców udziałem w niniejszym postępowaniu w dniu 10-06-2019r. o godz. 11:00. Zebranie rozpocznie się na Portierni Bramy Głównej w siedzibie Zamawiającego, następnie odbędzie się wizja lokalna w miejscu planowanych robót. Osoba do kontaktów w sprawie ,,wizji":Zbigniew Bitner, tel. (48) 614-13-37, e-mail:zbigniew.bitner@enea.pl
Terminy realizacji Przedmiotu zamówienia:
rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu zamówienia - od dnia zawarcia zamówienia,
zakończenie wykonywania Przedmiotu zamówienia - do dnia 16-09-2019r.Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac.
Wymagane jest wadium w wysokości 2 000,00 PLN.
Wykonawcy ubiegający się o wykonanie niniejszego zamówienia muszą spełnić następujący warunek:
w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał w tym okresie, roboty o porównywalnym charakterze i zakresie, co przedmiot zamówienia.
Na potwierdzenie warunku Wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty (kopię referencji) potwierdzające, że opisane prace zostały wykonane terminowo i dobrze jakościowo.
Termin składania ofert:
termin rozpoczęcia przyjmowania ofert: 17-06-2019r., godz. 07:30,
termin zakończenia przyjmowania ofert: 17-06-2019r., godz. 12:00.
Kryterium oceny ofert:
Lp.
Nazwa Kryterium
Waga (udział procentowy)
K1
CENA (netto)
80%
K2
GWARANCJA (min.24÷max.48 miesięcy)
20%
Termin związanie ofertą: 35 dni od daty otwarcia ofert.
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
w kwestiach technicznych - Zbigniew Bitner, tel. 48 614-13-37, zbigniew.bitner@enea.pl
w kwestiach formalno-prawnych - Jacek Ruba, tel. 48 614-10-09, jacek.ruba@enea.pl
Oferty Wykonawcy składają wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej ENEA Wytwarzanie/Logintrade.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą platformy Logintrade: tel.+48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27; +48 71 787-37-57; e-mail:helpdesk@logintrade.net
Uwaga!!!
Za pośrednictwem platformy Logintrade (dotyczy wszystkich Wykonawców) należy złożyć uzupełniony Formularz Oferta + potwierdzenie wpłaty wadium + referencje.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. ,,Wymiana izolacji na sieci c.o., w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych". 1 usługa

Dokument nr: Z13/199922

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
17- 06- 2019 07: 30
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
17- 06- 2019 12: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
13- 06- 2019 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,700896,e9c637bee66e68516ce23cda9defe6a3.html

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 80%
Gwarancja - 20%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie usługi pn. ,,Wymiana izolacji na sieci c.o., w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych""
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Jacek Ruba
tel:
e-mail: jacek.ruba@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.