Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
391z dziś
4146z ostatnich 7 dni
16520z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont (termomodernizacja) budynków

Przedmiot:

Remont (termomodernizacja) budynków

Data zamieszczenia: 2019-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Okólna 2
50-422 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 713 954 217, faks 713 441 029
dzial_zakupow@intibs.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont (termomodernizacja) budynków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i ul. Gajowicka 95
1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie termomodernizacji budynków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanych we Wrocławiu, przy ul. Okólnej 2 (budynek nr 1, budynek nr 2, budynek nr 4, budynek nr 5C, budynek nr 7, budynek nr 8 i budynek nr 9), b) modernizacja instalacji ciepłej wody (w budynkach nr 3 i 5) i zimnej wody (w budynkach nr 1, 2, 3, 5, 8), c) termomodernizacja budynków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 95 (budynek administracyjno-laboratoryjny, budynek magnesów, trawialnia). 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 9 zadań (części): 1) Zadanie nr 1 - Modernizacja oświetlenia, 2) Zadanie nr 2 - Modernizacja węzłów ciepła, modernizacja instalacji c.o., montaż pomp ciepła 3) Zadanie nr 3 - Ocieplenie stropów, dachów, stropodachów, wymiana świetlików 4) Zadanie nr 4 - Ocieplenie stropów, stropodachów i wymiana świetlików 5) Zadanie nr 5 - Ocieplenie ścian i wymiana fasady z płytek warstwowych 6) Zadanie nr 6 - Ocieplenie ścian zewnętrznych 7) Zadanie nr 7 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 8) Zadanie nr 8 - Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 9) Zadanie nr 9 - Modernizacja instalacji c.w.u. i z.w.u. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolną liczbę zadań (części). 3. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia prawo opcji, którym objęta jest realizacja części przedmiotu zamówienia określonego dla Zadania nr 1, 2, 3, 6 i 7. Zakres prac objęty prawem opcji zostanie wykonany wg potrzeb Zamawiającego po uprzednim pisemnym zleceniu wykonania niniejszego Zadania. Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w maksymalnym terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa. Szczegółowy zakres objęty prawem opcji dla każdego zadania określony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz w projektach umów dla każdego z powyższych zadań. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań oraz zakres prac w ramach podzadań został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), w audytach energetycznych do budynków (Załącznik nr 2 do SIWZ), w projektach budowlanych (Załączniki nr 3, 5 i 6 do SIWZ), w audytach oświetleniowych (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz w Projektach umów stanowiących Załączniki nr 9.1-9.9 do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja oświetlenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w PFU.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
przedłużenie gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja węzłów ciepła, modernizacja instalacji c.o., montaż pomp ciepła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w PFU.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
przedłużenie gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Ocieplenie stropów, dachów, stropodachów, wymiana świetlików
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w PFU.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
przedłużenie gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Ocieplenie stropów, stropodachów i wymiana świetlików
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w PFU.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
przedłużenie gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Ocieplenie ścian i wymiana fasady z płytek warstwowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w PFU.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
przedłużenie gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Ocieplenie ścian zewnętrznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w PFU.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
przedłużenie gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w PFU.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
przedłużenie gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w PFU.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
przedłużenie gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Modernizacja instalacji c.w.u. i z.w.u.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w PFU.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
przedłużenie gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 557789-N-2019, DZ.262.1.5.2019/GNP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.int.pan.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w niniejszym postępowaniu pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-25, godzina: 11:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-05-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże on, że: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: a) Dla zadania nr 1 - wymianie lub instalacji oświetlenia o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, b) Dla zadania nr 2 - wymianie instalacji c.o. z węzłem cieplnym o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda, c) Dla zadania nr 3 - remoncie dachu lub stropodachu o wartości robót nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony również w sytuacji jeśli w ramach jednego zamówienia wykonawca wykaże remont dachu i stropodachu za łączną kwotę co najmniej 250 000,00 zł brutto. d) Dla zadania nr 4 - remoncie dachu lub stropodachu o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony również w sytuacji jeśli w ramach jednego zamówienia wykonawca wykaże remont dachu i stropodachu za łączną kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto e) Dla zadania nr 5 - remoncie elewacji lub dociepleniu ścian zewnętrznych o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony również w sytuacji jeśli w ramach jednego zamówienia wykonawca wykaże remont elewacji i docieplenie ścian zewnętrznych za łączną kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto f) Dla zadania nr 6 - dociepleniu ścian zewnętrznych o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, g) Dla zadania nr 7 - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, h) Dla zadania nr 8 - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, i) Dla zadania nr 9 - wymianie instalacji wody o wartości robót nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda, W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. UWAGA: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, tj. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch zamówień, o których mowa powyżej. UWAGA: W przypadku polegania na zdolności technicznej lub zawodowej innego podmiotu powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jeden podmiot, tj. co najmniej jeden z podmiotów, na którego zasobach polega Wykonawca, musi posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch zamówień, o których mowa powyżej. 2. dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: a) Dla zadania nr 1 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do eksploatacji w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (świadectwo kwalifikacyjne E1), b) Dla zadania nr 2 - co najmniej jedną osobą, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, c) Dla zadania nr 3 - co najmniej jedną osobą, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, d) Dla zadania nr 4 - co najmniej jedną osobą, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, e) Dla zadania nr 5 - co najmniej jedną osobą, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, f) Dla zadania nr 6 - co najmniej jedną osobą, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, g) Dla zadania nr 7 - nie dotyczy, h) Dla zadania nr 8 - nie dotyczy i) Dla zadania nr 9 - co najmniej jedną osobą, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, UWAGA: Jeżeli Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), rozumie się przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wzór stanowi Załącznik nr 10.7 do SIWZ; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wzór stanowi Załącznik nr 10.8 do SIWZ. 7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) - wzór stanowi Załącznik nr 10.9 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - potwierdzające spełnienie warunku opisanego w dziale VII pkt 2.1) - wzór stanowi Załącznik nr 10.3 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykaz osób, przeznaczonych do realizacji zamówienia - spełniających wymagania określone w dziale VII, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi Załącznik nr 10.4 do SIWZ (nie dotyczy zadania nr 7 i 8).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.int.pan.wroc.pl informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania - oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty 2. Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów)
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: a) Dla zadania nr 1 - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), b) Dla zadania nr 2 - 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), c) Dla zadania nr 3 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), d) Dla zadania nr 4 - 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset tysięcy złotych), e) Dla zadania nr 5 - 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), f) Dla zadania nr 6 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), g) Dla zadania nr 7 - 8 000,00 zł (słowne: osiem tysięcy złotych), h) Dla zadania nr 8 - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), i) Dla zadania nr 9 - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie należy wpłacić wadium w sumarycznej kwocie dla wszystkich zadań na które wykonawca składa ofertę i w tytule przelewu zaznaczyć na jakie zadania wadium zostało wniesione
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
Przedłużenie gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.