Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wybudowanie wiaty śmietnikowej

Przedmiot:

Wybudowanie wiaty śmietnikowej

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
PLAC WARSZAWSKI 10
41-800 ZABRZE
powiat: Zabrze
32 271 18 82
Województwo: śląskie
Miasto: ZABRZE
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁASZA KONKURS OFERT
na wykonanie robót budowlanych, usług:
Wybudowanie wiaty śmietnikowej na nieruchomości położonej przy ulicy
Morawskiego w Zabrzu.
Zakres prac:
o lokalizacja - usytuowanie wiaty zgodnie z załączonym projektem
zagospodarowania terenu - rysunek nr 1,
o wiatę należy wykonać zgodnie z załączonym projektem - rysunek nr 2.
Wykonawca do kosztorysu powykonawczego dołącza kopie faktur za wywóz gruzu
* Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
'Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane.
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres -
ilość - koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y)
ofertowy-(e) i opisy technologii wykonania robót.
jeżeli dotyczy

Dokument nr: 17/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.

Specyfikacja:
www.zbm-tbs.zabrze.pl

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę wraz z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 210, piętro II - Dział TTI
Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2019r. o godz. 8;00
Koperta powinna być oznaczona :
ZBM-TBS Sp. z o.o. - KONKURS OFERT - Nr 126 REB I Nr 17/2019
Wybudowanie wiaty śmietnikowej na nieruchomości położonej przy ulicy
Morawskiego w Zabrzu.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 2019 rok

Uwagi:
UWAGA I
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom
nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.
Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
41-800 Zabrze
pl. Warszawski 10
tel. 32 271 18 82

Zarząd Budynków Mieszkaniowych
-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
41-800 Zabrze
pl. Warszawski 10

Zabrze, dnia 10.06.2019r.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 126 REB I Nr 17/2019
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-800 ZABRZE, PLAC WARSZAWSKI 10
DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
www.zbm-tbs.zabrze.pl

Kontakt:
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB nr I tel. (32) 271-18-82
Sławomir Biegun - Inspektor Nadzoru REB I
w godzinach pracy (tj. od godz. 7;00 do godz. 15;00)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.