Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
727z dziś
4396z ostatnich 7 dni
15549z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zmiana systemu ogrzewania na centralne

Przedmiot:

Zmiana systemu ogrzewania na centralne

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Oleśnica Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel. (71) 398-09-10, fax (71) 398-09-12, tel. 71 398 09 29, tel. 71 398 09 20
sekretariat@zbk.olesnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie systemu
ogrzewania na centralne wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody na centralne, zasilane
z węzła cieplnego, w 5 lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Cieszyńskiego 2 w Oleśnicy.
2. Szczegółowy zakres prac określają:
1) projekt instalacji - Załącznik nr 2
2) przedmiar robót-Załącznik nr 3;
3) wykaz lokali-Załącznik nr 4.
3. Roboty budowlane rozliczane będą wynagrodzeniem ryczałtowym.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera oprócz kosztów występujących w przedmiarze robót, także
wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w przedmiarze robót,
a niezbędne do wykonania zakresu robót, tj. podatek VAT, roboty przygotowawcze, roboty
porządkowe, zabezpieczające (pod względem bhp, kradzieży, dewastacji, ingerencji osób trzecich
do czasu odbioru końcowego robót i przekazania budynku Zamawiającemu), zagospodarowanie
placu budowy, uporządkowanie terenu po budowie, zajęcie pasa drogowego, koszty poboru
energii elektrycznej, koszty poboru wody.
5. Ostateczne wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie ustalone na podstawie faktycznie
wykonanych robót budowlanych, przy zastosowaniu jednostkowych cen ryczałtowych za
wykonanie zmiany systemu ogrzewania w poszczególnych lokalach mieszkalnych.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.
7. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia
w danym lokalu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, wynagrodzenie
ryczałtowe zostanie pomniejszone o wartość brutto wskazaną w formularzu ofertowym
przypisaną do danego lokalu.

Dokument nr: MT.480.91.2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019 r. o godz. 10:30 w pok. nr 114 w siedzibie
Zamawiającego.

Specyfikacja:
4. Protokół z otwarcia ofert i wybór wykonawcy zostanie zamieszczony na stronie internetowej
www.bip.zbk.olesnica.pl

Składanie ofert:
VII. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem:
Nazwa i dokładny adres Wykonawcy
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych polegających na
zmianie systemu ogrzewania na centralne wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody na
centralne, zasilane z węzła cieplnego, w 5 lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Cieszyńskiego 2 w Oleśnicy.
MT.480.91.2019
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 18.06.2019 r. o godz. 10:30.
należy złożyć w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13
do dnia 18.06.2019 r. do godziny 10:00 w sekretariacie - pokój nr 102 (I p.).

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagane jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 28.07.2019 r.

Wymagania:
IV. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Całościowa wycena przedmiotu zamówienia zostaje dokonana przez oferenta na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
2. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt wszystkich działań (w tym
obowiązkowej wizji lokalnej).
3. W ofercie należy przedstawić zaoferowaną cenę za całościowe zrealizowanie przedmiotu
zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz ofertowy - Załącznik nr 1 i 1A do zapytania
ofertowego.
5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy na
realizację omawianego zadania.

Kontakt:
zamówienia.
VI. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Osobami do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia są:
- w sprawach formalnych dot. zamówienia - Anna Kordos tel. 71 398 09 29,
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia - Roman Biela, tel. 71 398 09 20.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.