Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów wodociągowych

Przedmiot:

Dostawa materiałów wodociągowych

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
powiat: płoński
tel. (23) 661 10 91 wew. 25, tel. kom. 504 089 129
zwik@gminababoszewo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Baboszewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodociągowych na potrzeby Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zamawiający wymaga by dostarczone materiały były fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, nie były przedmiotem praw osób trzecich.
3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia spełniał wymagania jakościowe, wszelkie normy obowiązujące dla tego typu materiałów, posiadały atesty dopuszczające stosowanie w kontakcie z wodą pitną oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy przedmiotu zamówienia od miejsca załadunku do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Zamawiającego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
Fakturę należy wystawić na:
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40
Odbiorca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
5. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty, w tym w szczególności niezbędne atesty i certyfikaty, karty gwarancyjne.
6. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących działania dostarczonego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić wszelkich informacji i wyjaśnień.

Dokument nr: ZP.271.2.11.2019

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 1005.

Specyfikacja:
7. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie - Krzysztof Kruszewski, tel. (23) 661 10 91 wew. 25 lub tel. kom. 504 089 129, e-mail: zwik@gminababoszewo.pl

Składanie ofert:
3. Ofertę należy złożyć do 18 czerwca 2019 r. do godz. 10.00 za pośrednictwem poczty /przesyłki kurierskiej na adres: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, 09-130 Baboszewo lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Baboszewo w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta na dostawę materiałów wodociągowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie".
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia
Dostawę należy wykonać w terminie do 10 lipca 2019 r.

Wymagania:
III. Kryterium oceny oferty
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto oraz spełniała wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
IV. Sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią Wykonawcy.
2. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
o Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia)
o Wzór umowy zaakceptowany przez Wykonawcę (Załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia)
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania uzasadnienia.

Kontakt:
6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą - Krzysztof Kruszewski, tel. (23) 661 10 91 wew. 25, kom. 504 089 129, e-mail: zwik@gminababoszewo.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.