Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO

Przedmiot:

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: NEIGHBORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Walewska 10 lok. 6
04-022 Warszawa
powiat: Warszawa
667707170
szymon@cetralwakepark.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189524
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie na nieruchomości położonej w Głownie (województwo łódzkie, powiat zgierski) przy ul. Swoboda 2, obejmującej między innymi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów m. Głowna nr 15/28 o powierzchni 61,6849 ha w obrębie Głowno 11, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1G/00015769/4, instalacji przyłącza wodno-kanalizacyjnego i wykonania następujących prac budowlanych:
a) Prace ziemne:
- przekopu wykonanymi koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 na okład w gruncie kategorii III - praca na mokrym podłożu wymagającym użycia materaców,
- wyrównanie rowów i kanałów po koparkach,
-pełne umocowanie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m palami szalunkowymi,
- montaż i demontaż tymczasowego rurociągu żeliwnego kielichowego o średnicy 80-100 mm,
- wpłukiwanie bezpośrednio w grunt igłofiltrów o średnicy do 50 mm , na głębokość 4m;
b) Roboty montażowe:
- przyłącze wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80 mm trójnik 80/80/80 mm włączenie do sieci istniejącej wodociągowej wraz z odkopaniem i zlokalizowaniem istniejącego wodociągu,
- zasuwy typu ,,E" kielichowe z obudową o średnicy 80mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką na przyłączu wodociągowym węzeł W1,
- wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm,
- montaż przyłącza wodociągowego zbudowanego z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy 90x5,4 mm,
- wykonanie przecisków o długości 20 m rurami o średnicy nominalnej 171mm,rura osłonowa na przyłączu wodno-kanalizacyjnym,
- przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 90x5,4mm w rurach ochronnych na przyłączu wodno-kanalizacyjnym,
- wykopanie studni wodomierzowej kompletnej o średnicy DZ1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m z zestawem wodomierzowym, w skład którego wchodzić będzie wodomierz sprzężony lub objętościowy dn 65 mm, zwężki kołnierzowe, zawór antyskażeniowy typu BA dn 65mm, właz żeliwny typu ciężkiego D400 oraz filtr siatkowy dn 65mm; studnia może być prostokątna,
- montaż kielichowych zasuw typu ,,E" z obudową o średnicy 90 mm montowanych na rurociągach PVC i PE z nasuwką przy studni wodomierzowej,
- montaż hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm,
- montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4m;
c) Instalacje zewnętrzne:
- roboty pomiarowe,
- wykopy oraz przekopy wykonane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3,
- montaż i demontaż tymczasowych rurociągów żeliwnych o średnicy 80-100 mm,
- wpłukiwanie bezpośrednio w grunt igłofiltrów o średnicy do 50 mm , na głębokość 4m,
- pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy średnicy otworów 150-500 mm,
- montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE PEHD) o średnicy zewnętrznej 40 mm - wykopy umocnione,
- montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90mm oraz montaż trójników 50/40mm,
- wykonanie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm,
- wykonanie podłoży pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm,
- wykonanie 2 studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m,
- wykonanie 2 studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m,
- wykonanie 5 studzienek kanalizacyjnych systemowych ,,WAVIN" o średnicy 600 mm, zamkniętymi stożkiem betonowym,
- montaż 1 separatora tłuszczu,
- zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi,
- zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10m
wszystko zgodnie z przedmiarem.
Cel zamówienia
ROZWÓJ ORAZ PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ I TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE WAKEPARKU WRAZ Z ADAPTACJĄ TERENU ZALEWU MROŻYCZKA NA RZECZ MIEJSKIEJ STREFY REKREACJI
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie na nieruchomości położonej w Głownie (województwo łódzkie, powiat zgierski) przy ul. Swoboda 2, obejmującej między innymi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów m. Głowna nr 15/28 o powierzchni 61,6849 ha w obrębie Głowno 11, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1G/00015769/4, instalacji przyłącza wodno-kanalizacyjnego i wykonania następujących prac budowlanych:
a) Prace ziemne:
- przekopu wykonanymi koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 na okład w gruncie kategorii III - praca na mokrym podłożu wymagającym użycia materaców,
- wyrównanie rowów i kanałów po koparkach,
-pełne umocowanie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m palami szalunkowymi,
- montaż i demontaż tymczasowego rurociągu żeliwnego kielichowego o średnicy 80-100 mm,
- wpłukiwanie bezpośrednio w grunt igłofiltrów o średnicy do 50 mm , na głębokość 4m;
b) Roboty montażowe:
- przyłącze wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80 mm trójnik 80/80/80 mm włączenie do sieci istniejącej wodociągowej wraz z odkopaniem i zlokalizowaniem istniejącego wodociągu,
- zasuwy typu ,,E" kielichowe z obudową o średnicy 80mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką na przyłączu wodociągowym węzeł W1,
- wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm,
- montaż przyłącza wodociągowego zbudowanego z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy 90x5,4 mm,
- wykonanie przecisków o długości 20 m rurami o średnicy nominalnej 171mm,rura osłonowa na przyłączu wodno-kanalizacyjnym,
- przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 90x5,4mm w rurach ochronnych na przyłączu wodno-kanalizacyjnym,
- wykopanie studni wodomierzowej kompletnej o średnicy DZ1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m z zestawem wodomierzowym, w skład którego wchodzić będzie wodomierz sprzężony lub objętościowy dn 65 mm, zwężki kołnierzowe, zawór antyskażeniowy typu BA dn 65mm, właz żeliwny typu ciężkiego D400 oraz filtr siatkowy dn 65mm; studnia może być prostokątna,
- montaż kielichowych zasuw typu ,,E" z obudową o średnicy 90 mm montowanych na rurociągach PVC i PE z nasuwką przy studni wodomierzowej,
- montaż hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm,
- montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4m;
c) Instalacje zewnętrzne:
- roboty pomiarowe,
- wykopy oraz przekopy wykonane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3,
- montaż i demontaż tymczasowych rurociągów żeliwnych o średnicy 80-100 mm,
- wpłukiwanie bezpośrednio w grunt igłofiltrów o średnicy do 50 mm , na głębokość 4m,
- pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy średnicy otworów 150-500 mm,
- montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE PEHD) o średnicy zewnętrznej 40 mm - wykopy umocnione,
- montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90mm oraz montaż trójników 50/40mm,
- wykonanie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm,
- wykonanie podłoży pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm,
- wykonanie 2 studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m,
- wykonanie 2 studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m,
- wykonanie 5 studzienek kanalizacyjnych systemowych ,,WAVIN" o średnicy 600 mm, zamkniętymi stożkiem betonowym,
- montaż 1 separatora tłuszczu,
- zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi,
- zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10m
wszystko zgodnie z przedmiarem.

CPV: 45111200-0

Dokument nr: 1189524

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 26-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej, w języku polskim i zawierać:
- nazwę i adres oferenta;
- opis przedmiotu zamówienia zgodny z punktem II niniejszego Zapytania;
- co najmniej ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu oceny ofert);
- datę sporządzenia oferty;
- termin ważności oferty - minimum 30 dni;
- termin wykonania zamówienia;
- podpis oferenta;
- podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;
- oferty składane drogą e-mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej oferty i podpisanego Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2);
- nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje zamówienia.
Miejsce składania ofert: ul. Walewska 10 lok. 6, 04--022 Warszawa adres e-mailowy: szymon@cetralwakepark.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Głowno
Harmonogram realizacji zamówienia
DO 60 DNI OD DNIA PODPISANIA UMOWY

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) Zmiana terminu wykonania dostawy i montażu w związku z warunkami pogodowymi, procedurami formalno - prawnymi i wymaganiami instytucji (w tym opóźnień w otrzymaniu środków z instytucji finansujących zamówienie, w stosunku do terminów płatności przewidzianych umową), specyfiką realizacji robót na terenie działek geodezyjnych nie stanowiących własności Zamawiającego;
Zmiany terminów wykonania Dostawy mogą zaistnieć także w przypadkach:
a) związanych z zatrzymaniem robót na nieruchomości przez urzędy Nadzoru Budowlanego,
b) związanych z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych z Dostawą takich jak m.in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków,
c) wynikających z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy, wpływające na zmianę terminu realizacji inwestycji,
d) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych,
e) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,
f) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego i podpisania umowy.
W takiej okoliczności Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania i prawidłowego ukończenia Dostawy i montażu Przedmiotu Zamówienia.
g) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty wykonania zamówienia,
aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów),
h) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
i) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Zmiana może nastąpić
w przypadku zdarzeń losowych, powodujących utratę możliwości uczestnictwa osób w procesie inwestycyjnym. Nowe osoby muszą posiadać wiedzę i doświadczenie oraz legitymować się uprawnieniami analogicznymi do tych, których Zamawiający wymagał w postępowaniu
3) Aktualizacja rozwiązań projektowych, np. z uwagi na zmianę technologii robót, przesłanek wynikających z przepisów prawa budowlanego, zmiany obowiązujących przepisów lub wystąpienia nieprzewidzianych kolizji.
2. Zmiany opisane w punkcie 1. wymagają wcześniejszej zgody i zatwierdzenia Zamawiającego w trybie następującej procedury:
1) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmiany umowy w postaci aneksu wraz z pisemnym uzasadnieniem.
2) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia .

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena [waga: 60%]
Czas realizacji zamówienia [waga: 20%]
Okres gwarancji[waga 20%]
Razem maksymalnie 100 punktów
Opis sposobu oceny kryteriów zgłoszeń :
a) Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:
Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert podzielona przez cenę oferty badanej) x 100 pkt x 0,60. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
W tym kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
b) Czas realizacji zamówienia - oferta będzie oceniona na podstawie czasu realizacji zamówienia podanego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do oceny zostanie przyjęta następująca punktacja:
- do 40 dni na wykonanie zamówienia - 20 pkt.
- 41 - 50 dni na wykonanie zamówienia - 10 pkt.
- 51 - 60 dni na wykonanie zamówienia - 0 pkt.
Oferty zawierające termin wykonania zamówienia powyżej 60 dni zostaną odrzucone.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
c) Kryterium okresu gwarancji
Kryterium okresu gwarancji - oferta będzie oceniana na podstawie udzielonego okresu gwarancji podanego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do oceny zostanie przyjęta następująca punktacja:
- okres gwarancji 24 miesiące i więcej - 20 pkt
- okres gwarancji od 18 miesięcy do 24 miesięcy- 10 pkt
- okres gwarancji od 12 miesięcy do 18 miesięcy- 0 pkt
Oferty zawierające okres gwarancji poniżej 12 miesięcy zostaną odrzucone.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę która uzyska najwięcej punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę powiązanego
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wykluczy również:
e) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
f) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.89)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
g) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w punkcie powyżej
h) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
i) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
j) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
k) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
l) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
ł) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
m) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 22);
n) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
o) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NEIGHBORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Koszykowa 35/9A
00-553 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
NIP
7010661913
Tytuł projektu
ROZWÓJ ORAZ PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ I TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE WAKEPARKU WRAZ Z ADAPTACJĄ TERENU ZALEWU MROŻYCZKA NA RZECZ MIEJSKIEJ STREFY REKREACJI
Numer projektu
RPLD.06.02.01-10-0049/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Szymon Pilch
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
667707170

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.