Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu złącz kablowo-pomiarowych, budowa przyłączy i instalacji...

Przedmiot:

Wykonanie projektu złącz kablowo-pomiarowych, budowa przyłączy i instalacji wewnętrznych wraz z inwentaryzacją powykonawczą boksów garażowych

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyszyńskiego 14
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
tel: (83) 352 70 95; 604 202 511
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: 600 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu złącz kablowo-pomiarowych , budowa przyłączy i instalacji
wewnętrznych wraz z inwentaryzacją powykonawczą 32 boksów garażowych
ul. Jagiellończyka 6B w Radzyniu Podlaskim.

Otwarcie ofert: 3. Przeprowadzenie przetargu:
- otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2019r. o godz.. 10;30 w świetlicy Spółdzielni;
- ogłoszenie wyników przetargu przewidziano na godz. 14;00 tego samego dnia;

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 25 czerwiec 2019r. godz. 10;00
Miejsce: Sekretariat RSM ul. Wyszyńskiego 14; 21-300 Radzyń Podlaski.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: - dokumentacja projektowa do 31 lipca 2019 r.
- roboty instalacyjne do 30 października 2019r.

Wymagania:
Wadium: w kwocie 600 zł należy wpłacić na konto RSM w Banku Spółdzielczym w
Radzyniu Podlaskim- NR.72 8046 0002 2001 0001 1569 0001 przynajmniej na
dzień przed przetargiem.
Oferentowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zatrzymane na
poczet kaucji gwarancyjnej, pozostałym oferentom będzie zwrócone
bezpośrednio po ogłoszeniu wyników przetargu.
1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i opisana ,,Przetarg -
,,Wykonanie projektu złącz i instalacji elektrycznych boksów garażowych
Jagiellończyka 6B w Radzyniu"
2. Oferta winna zawierać:
a) cenę wykonania robót i kosztorys szczegółowy wykonany na podstawie dokumentacji
projektowej i warunków przyłączenia - dokumentacja dostępna w biurze RSM.
b) referencje z wykonanych robót z tego zakresu w okresie ostatnich pięciu lat
c) bazę cenową do wykonywania robót dodatkowych lub nie wykonywanych
4. Ogólne warunki realizacji zamówienia.
- oferent realizuje zamówienie ,,pod klucz" tj. sam zakupuje materiał, transportuje go,
magazynuje we własnym zakresie a następnie wbudowuje zgodnie z technologią .
- specyfikacja materiałowa:
- materiały zgodne z projektem budowlanym.
ceny materiałów, które nie występują w kosztorysie szczegółowym oferty liczone
będą według faktur zakupu materiałów (potwierdzonych kserokopią faktury)
- oferent zabezpiecza : sprzęt oraz kierownika budowy posiadającego odpowiednie
uprawnienia i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający udostępni oferentowi za odpłatnością :
- korzystanie z energii elektrycznej,
- dostęp do wody sieciowej,
a ponadto zapewni:
- nadzór inwestorski;
6. Rozliczenia i gwarancje.
Fakturowanie jednorazowe po zakończeniu i odebraniu robót.
7. Kaucja gwarancyjna w wysokości 2% zostanie potrącona z faktury końcowej po
uwzględnieniu wadium i złożona na oprocentowany rachunek bankowy w BS Radzyń
Podlaski.
8.Okres gwarancji: na wykonane roboty ustala się 5 lat gwarancji od daty sporządzenia
protokółu końcowego odbioru robót.
Inne informacje.
- nie zawarcie umowy do 28.06.2019r.spowoduje przepadek wadium i ponowny wybór
ofert,
- odstąpienie od umowy w trakcie robót spowoduje naliczenie kar umownych
w wysokości 10 % wartości zadania,
- RSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez uzasadnienia.
- RSM przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Kontakt:
0soba upoważniona do kontaktu z oferentami - Krzysztof Musiatowicz.
tel: (83) 352 70 95; 604 202 511

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.