Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3755z ostatnich 7 dni
16128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa elementów grobowca

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa elementów grobowca

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie
ul. Wołyńska 57
22-100 Chełm
powiat: Chełm
anna.pulik@mpgk.chelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie
występuje z zapytaniem ofertowym na realizację dostawy
nazwa i opis: ilość jm
1 Belka podramowa krótka wymiarach 950x140x60mm 50 SZT
2 Belka podramowa długa wymiarach 2420x140x60mm 30 SZT
3 Element żelbetowy grób krótki zgodny z rysunkiem zawartym w załączniku nr 1 a do zapytania 80 SZI-
4 Element żelbetowy grób długi zgodny z rysunkiem zawartym w załączniku nr 1 a do zapytania 80 SZ!
5 Płyta stropowa o wymiarach 800x230x30mm 200 SZT
6 Płyta stropowa o wymiarach 870x230x30mm 200 SZI-
7 Płyta stropowa o wymiarach 920x230x30mm 200 SZ!'
8 Płyta stropowa o wymiarach 950x230x30mm 200 SZT
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa elementów grobowca przez okres 12 m-cy
od dnia zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z betonu klasy B 20 wraz ze zbrojeniem z drutu
8 mm.

Dokument nr: WZ/5153/ 0177/2019

Składanie ofert:
Ofertę proszę przesłać
faxem na nr 82 563 03 45 lub na adres e-mail osoby prowadzącej sprawę (poniżej) do dnia
19 czerwca 2019 do godziny 12:00
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
anna.pulik@mpgk.chelm.pl lub tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl, ewentualnie faxem na nr
82 563 03 45 lub dostarczyć osobiście do pokoju nr 32. Oferty przesłane na inny adres lub w
inny sposób nie będą brane pod uwagę.

Wymagania:
Oferta powinna zawierać cenę netto, stawkę i wartość podatku, formę i termin płatności
przelew min. 21 dni , termin realizacji, sposób dostawy i ewentualne koszty transportu, termin
i formę gwarancji, informację o terminie ważności oferty. W przypadku podania ceny w
walucie obcej wskazanie zasad przeliczenia na walutę krajową.
Do oferty należy dołączyć:
- wypełniony i podpisany załącznik nr 1 - Oferta,
- wypełniony i podpisany załącznik nr 2 - Kalkulacja
- zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 2) lub oświadczenie o jego akceptacji.
Zamawiający dopuszcza wszelką korespondencją z Wykonawcą za pośrednictwem operatora
pocztowego, faksu, e-maila lub osobiście. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma
obowiązek udzielić wyjaśnień do oferty lub ją uzupełnić vr terminie wskazanym przez
Zamawiającego. W przypadku nie udzjelenia odpowiedzi w wyznaczonym terminie oferta
zostanie odrzucona.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania
powodów odwołania.
O odwołaniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców,
którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku odwołania postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w! przypadku odwołania postępowania po upływie terminu składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.