Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: -dostawa oraz montaż wiaty śmietnikowej

Przedmiot:

-dostawa oraz montaż wiaty śmietnikowej

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Makoszowianka"
ul. Grunwaldzka 8
41-819 Zabrze
powiat: Zabrze
tel. 032 271 52 89
zabrze@smmakoszowianka.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA 1 MONTAŻ WIATY ŚMIETNIKOWEJ W OBRĘBIE BUDYNKU PRZY
UL. BARBARY 18-18A W ZABRZU.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
-dostawa wiaty śmietnikowej.
-montaż wiaty śmietnikowej, na przygotowanym podłożu.

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert: 25.06.2019 godz 13;30.
Otwarcie ofert jawne - Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Makoszowianka" .

Specyfikacja:
Szczegółowe informacje o warunkach zamówienia zawiera specyfikacja przetargowa dostępna na
stronie internetowej Spółdzielni: www.smmakoszowianka.pl zakładce ,,przetargi".

Składanie ofert:
4. Miejsce składania ofert:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Makoszowdanka" 41-800 Zabrze ul. Grunwaldzka 8 /sekretariat/
Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z nazwą oferenta i nazwą zadania.
5. rennin składania ofert: 25.06.2019 godz 13;00.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji: lipiec - wrzesień 2019.

Wymagania:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
-posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
-dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nic podlegają wykluczeniu z postępowania
-podlegają ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
3. Wadium: Spółdzielnia w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
7. Termin związania z ofertą: 30 dni
9. Okres gwarancji: min. 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
10. Formularze ofertowe zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
UWAGA:
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA
BEZ WYŁONIENIA WYKONAWCY.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.