Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont armatury wysokociśnieniowej

Przedmiot:

Remont armatury wysokociśnieniowej

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Energia Ciepła S.A./Sekcja Zakupów EC Północ
Energetyczna 1
85-950 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
+48 52 372 8581
Robert_Matyszewski@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/27713/details
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont armatury wysokociśnieniowej dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Dokument nr: POST/PEC/PEC/ZSG/00596/2019

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:

Nie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/27713/details
Termin składania wniosków/ofert:

2019-06-17 13:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

Puste
Termin wykonania zamówienia:
2019-07-05

Wymagania:
Opis postępowania:

1) Wykonawca posiadaj niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, tj.:
a. Dysponują osobami posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu ,,E" w pierwszej i drugiej grupie zawodowej do nadzoru prac, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.),
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca potwierdzi oświadczenie zawarte w zał. nr 5 do SIWZ - formularz ofertowy
b) b. Wykażą się wykonaniem 2 usług o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert. Zał. nr 3 do SIWZ
2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu.Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli
- jeżeli nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
- złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego,
- nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa,
- bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym,
- nie spełnia warunku wymaganego wskaźnika wypadkowości,
- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c. skarbowe.
- będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
- Dodatkowo DPZ może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
a. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie,
b. Wykonawca znajduje się na liście Wykonawców zablokowanych, zgodnie z obowiązującą w PGE EC z Instrukcją oceny Dostawy i Dostawcy,
c. ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
d. złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału w Postępowaniu zakupowym
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca potwierdzi oświadczenie zawarte w zał. nr 5 do SIWZ - formularz ofertowy
Warunki oceny ofert cena - 100%

Uwagi:
Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje - do uzupełnienia
Rodzaj zamówienia:

Usługi
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji
Typ Postępowania:

Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:

Nie

Kontakt:
Osoba kontaktowa:

Robert Matyszewski
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Robert_Matyszewski@gkpge.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.