Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przebudowy (remontu) istniejącego ciągu pieszego i opaski odwodnienia

Przedmiot:

Wykonanie przebudowy (remontu) istniejącego ciągu pieszego i opaski odwodnienia

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Pionierska"
ul. Pionierska 15
38-700 Ustrzyki Dolne
powiat: bieszczadzki
tel. 13 4611776.
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ustrzyki Dolne
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 4/2019

dotyczy przebudowy (remontu) istniejącego ciągu pieszego i opaski odwodnienia (wraz z dostarczeniem materiałów) przed budynkiem ul. Gombrowicza 13 oraz utwardzenia placu przed budynkiem ul. Gombrowicza 5 w Ustrzykach Dolnych.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy (remontu) istniejącego ciągu pieszego i opaski odwodnienia z płytek betonowych przed budynkiem ul. Gombrowicza 13 w Ustrzykach Dolnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

o rozebranie istniejącego chodnika i odwodnienia z płytek betonowych 50x50x7 i demontaż obrzeży,

o przygotowanie koryta pod zabudowę kostką,

o regulacja istniejącego uzbrojenia terenu ( studnie, kratki itp.),

o wykonanie podbudowy z tłucznia o grubości min 20 cm,

o skucie powierzchni betonowych

o montaż obrzeży 100x30x8,

o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6 cm o powierzchni ok. 250 m2

o transport materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora + ewentualna utylizacja,

o ukształtowanie terenu wokół nowego chodnika (dostarczenie ziemi + obsianie trawą)

3.Utwardzenie placu przed budynkiem ul. Gombrowicza 5 w Ustrzykach Dolnych według zał. nr 3 - ślepy kosztorys.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz

wariantowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Dokument nr: 4/2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 17 czerwca 2019 roku, o godz. 14;00.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIERSKA przy ul. Pionierska 15 w Ustrzykach Dolnych do dnia 17 czerwca 2019 roku do godz. 12;00

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 wrzesień 2019 rok.

Wymagania:
OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- zawierać wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty /zał. nr 1/,

- zawierać całkowity kosztorys ofertowy /zał. nr 2/,

Uwagi:
OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 70%

Gwarancja 20% (min. 36 m-cy)

Wiarygodność, doświadczenie, referencje 10%
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Pionierska ul. Pionierska 15, tel. 13 4611776.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.