Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Malowanie dachu

Przedmiot:

Malowanie dachu

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Drzewiarz"
ul. Stefana Batorego 34/27
38-700 Ustrzyki Dolne
powiat: bieszczadzki
tel. (13) 461-14-35
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ustrzyki Dolne
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
malowanie dachu na budynku mieszkalnym - ul. PCK 50 i 52 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie dachu na budynku mieszkalnym - ul. PCK 50 i 52.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dach o nachyleniu ok. od 35 do 45 stopni pokryty blachą. Powierzchnia dachu przeznaczona do malowania - ok. 1800 m? ( blacha trapezowa).
Zakres prac do wykonania :
- częściowa naprawa kominów, naprawa pęknięć i ubytków,
- mycie blachy z zabrudzeń,
- czyszczenie w miejscach wystąpienia korozji,
- malowanie farbą podkładową,
- malowanie farbą nawierzchniową - farba poliwinylowo-akrylowa (wersja I ),
- malowanie farbą nawierzchniową - farba poliuretanowa (wersja II ),
- powyższe roboty obejmują również rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Dokument nr: 1/2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 27 czerwca 2019 r, o godz. 13:00.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Drzewiarz" przy ul. Stefana Batorego 34/27 w Ustrzykach Dolnych do dnia 27 czerwca 2019 r, godz. 11:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 lipiec 2019 rok.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
- zawierać wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji
działalności gospodarczej, /zał. nr 1/,
- zawierać kosztorys ofertowy /zał. nr 2/,

Uwagi:
VI. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 - Gwarancja 20% (min. 60 m-cy)

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Drzewiarz" przy ul. Stefana Batorego 34/27 w Ustrzykach Dolnych, tel. 13 4611435.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.