Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej konserwacji i serwisu zespołu prądotwórczego oraz UPS

Przedmiot:

Wykonanie okresowej konserwacji i serwisu zespołu prądotwórczego oraz UPS

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. (13)43-75-796; faks: (13) 43-75-829
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie:
Zakup, konserwacja i serwis agregatu prądotwórczego P-300 oraz
UPS DP-360E zamontowanych na terenie Powiatowego Zarządu Dróg
w m. Barwinek
2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej konserwacji i serwisu zespołu
prądotwórczego oraz UPS w kompleksach administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Krośnie oddział w Barwinku.
Zakres przedmiotu zamówienia:
2.1 Przegląd agregatu prądotwórczego P-300 polegający na:
wykonaniu czynności kontrolnych, obsługowych i konserwacyjnych:
- układu zasilania paliwem,
- układu wtryskowego i układu rozrządu,
- układu chłodzenia,
- układu smarowania,
- układu rozruchowego,
- układu wydechowego,
- układu zasilania w powietrze (wlot i wylot)
- instalacji elektrycznej i akumulatorów,
- prądnicy,
- tablicy sterowniczej i elementów kontrolno-pomiarowych
W zakresie Wykonawcy jest również wymiana w agregacie zużytych części na nowo
zakupione - 2 szt. akumulatorów rozruchowych lOOAh, płyty głównej, chłodziwa, oleju ,
kompletu filtrów.
Po dokonaniu w/w czynności Wykonawca winien dokonać czynności sprawdzających.
2.2 Przegląd UPS DP360-E polegający na:
- wykonaniu czynności standardowych
- zakupie i wymianie kompletu baterii tj. 64 szt. typu EPS28-12
- wykonaniu czynności sprawdzających
2.3 Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy.
2.4 Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone przedmioty zamówienia, na okres
zgodny z gwarancją producenta, ale nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do
siedziby Zamawiającego.
Odbiór i utylizacja baterii i akumulatorów w zakresie Wykonawcy.

CPV: 50532400-7, 31400000-0

Dokument nr: ADT.261.1.15.2019.AK

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert:
1/ Ofertę cenową należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38 - 400 Krosno, pokój 613 do dnia 24 czerwca 2019r. do godz.
10;00.
2/ Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
3/ Postępowanie ma charakter jawny.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zadania: do 30 dni od dnia złożenia zamówienia Wykonawcy.

Wymagania:
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1/ Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
ofertowego.
2/ Oferta cenowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
w tym koszt dostawy do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie - Obwód Drogowo
Mostowy oddział Barwinek (byłe przejście graniczne), jak również koszty serwisu, odbioru
zużytych akumulatorów i baterii do ich utylizacji.
3/ Przy obliczaniu ceny, jeżeli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej, to należy
zaokrąglić w górę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli trzecia cyfra po przecinku wynosi mniej niż 5, to należy zaokrąglić w dół, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

Uwagi:
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez podania
przyczyny.
8. Informuję, że zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zmianami), do niniejszego
postępowania nie stosuje się przepisów w/w ustawy z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000EURO.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:
P. Zenon Leńczyk tel. (13) 43-300-02 lub 795 425 798 - sprawy merytoryczne
P. Alina Kowalska
tel. (13)43-75-795 - sprawy organizacyjne

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.