Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3536z ostatnich 7 dni
14843z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi serwisowe i konserwacyjne młynów węglowych

Przedmiot:

Usługi serwisowe i konserwacyjne młynów węglowych

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nowe Jaworzno Grupa Tauron Spółka z o. o
ul. Energetyków 15
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
Tel.: +48 324672135/+48 327155530/+48 327155531
krzysztof.piatek@nowejaworzno-grupatauron.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: 94 230,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi serwisowe i konserwacyjne młynów węglowych wraz z instalacją odpirytowania bloku 910 MW w okresie gwarancyjnym w Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. w Jaworznie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o. o. w Jaworznie ul. Energetyków 15 43-603 Jaworzno

Kod NUTS PL22B
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia są prace serwisowe i konserwacyjne, usuwanie usterek i awarii w zakresie młynów węglowych i instalacji odpirytowania przez okres 24 miesięcy od momentu oddania bloku 910 MW Nowe Jaworzno do eksploatacji (rozpoczęcie prac nastąpi nie wcześniej niż 20.11.2019 r. i nie później niż 1.3.2020 r). Prace te wymagają znajomości nowoczesnej techniki, urządzeń i instalacji energetycznych, których celem jest zapewnienie dyspozycyjności i niezawodności pracy bloku 910 MW.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43414100
II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 443 000,00 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

CPV: 43414100

Dokument nr: 276106-2019, 2019/NJGT/NJGT/01577/L

Specyfikacja:
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Departament Zakupów
ul. Promienna 51
Punkt kontaktowy: Departament Zakupów, Budynek B, 1 piętro, pokój nr 247, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Osoba do kontaktów: Dariusz Witoszek, Marcin Cudak
43-603 Jaworzno
Polska
Tel.: +48 327155530/+48 327155531
E-mail: dariusz.witoszek@tauron-wytwarzanie.pl, marcin.cudak@tauron-wytwarzanie.pl

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Składanie ofert:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna
ul. Promienna 51
Punkt kontaktowy: Budynek A, Kancelaria Ogólna, parter, w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
43-603 Jaworzno
Polska
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.7.2019 - 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o. o. w Jaworznie ul. Energetyków 15 43-603 Jaworzno

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

Kontakt:
Nowe Jaworzno Grupa Tauron Spółka z o. o.
REGON: 366943241
ul. Energetyków 15
Osoba do kontaktów: Krzysztof Piątek, Dariusz Witoszek, Marcin Cudak
43-603 Jaworzno
Polska
Tel.: +48 324672135/+48 327155530/+48 327155531
E-mail: krzysztof.piatek@nowejaworzno-grupatauron.pl, dariusz.witoszek@nowejaworzno-grupatauron.pl, marcin.cudak@nowejaworzno-grupatauron.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Departament Zakupów
ul. Promienna 51
Punkt kontaktowy: Departament Zakupów, Budynek B, 1 piętro, pokój nr 247, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Osoba do kontaktów: Dariusz Witoszek, Marcin Cudak
43-603 Jaworzno
Polska
Tel.: +48 327155530/+48 327155531
E-mail: dariusz.witoszek@tauron-wytwarzanie.pl, marcin.cudak@tauron-wytwarzanie.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.