Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
738z dziś
3724z ostatnich 7 dni
15788z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup akcesoriów malarsko-rzemieślniczych

Przedmiot:

Zakup akcesoriów malarsko-rzemieślniczych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
powiat: wolsztyński
502675536
fcentrumaktywnosci@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190527
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Przemęt
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na zakup akcesoriów malarsko-rzemieślniczych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi zakup akcesoriów malarsko-rzemieślniczych
w ramach projektu ,,Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów"
Cel zamówienia
Podniesienie jakości oraz uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć w ramach Klubu Seniora na terenie gminy Przemęt poprzez 1. zakup akcesoriów malarsko-rzemieślniczych
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi zakup akcesoriów malarsko-rzemieślniczych
w ramach projektu ,,Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów"

CPV: 30190000-7

Dokument nr: 1190527

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 22-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej:
1) osobiście, pocztą, kurierem - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, na adres ul. Jagiellońska 8,64-234 Przemęt,- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie - siedziba projektu
2) przesłać skan oferty e-mailem na adres: fcentrumaktywnosci@gmail.com
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2019 do godziny 23:59

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: wolsztyński Miejscowość: Przemęt
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin wykonania zamówienia: w ciągu maksymalnie 7 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 100%,
Cena - waga 100% obliczona wg następującego wzoru"
Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium = Ilość punktów
gdzie:
Cmin - najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert, czyli cena najniższa spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn - wartość obliczanej oferty w danym kryterium, czyli cena zaproponowana przez wykonawcę
100 pkt - możliwe punkty do uzyskania
3. Oferta Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA PRZEMĘT
Adres
Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
wielkopolskie , wolsztyński
Numer telefonu
65 549-71-66
Fax
65 549-71-66
NIP
9231651446
Tytuł projektu
Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów
Numer projektu
RPWP.07.02.02-30-0076/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
MAgdalena Agaciak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
502675536

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.