Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
738z dziś
3724z ostatnich 7 dni
15788z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont ogrodzenia na cmentarzu

Przedmiot:

Remont ogrodzenia na cmentarzu

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Lublin
plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
powiat: Lublin
telefon: 81 466 1000 fax: 81 466 1001, tel. 81 466-31-43, tel. 81 466-31-40
komunalna@lublin.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 250 mb ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

roboty ziemne i przygotowawcze,
rozbiórka istniejącego ogrodzenia z płyt żelbetowych,
zakup i montaż ogrodzenia z elementów żelbetowych (obustronna faktura przetłoczenia, kolor szary, imitacja kamienia),
złożenie części (ok. 50%) rozebranego ogrodzenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,
wywóz gruzu i powstałych odpadów wraz z utylizacją,
założenie trawnika.

Szczegółowy zakres prac opisany jest w zał. nr 1 - Opis wykonania zadania wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w zał. nr 2 - Przedmiar robót.

Dokument nr: GK-CM-IV.7021.2.2019

Składanie ofert:
Termin składania dokumentów
24-06-2019
14-06-2019 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Termin składania ofert

Ofertę (wypełniony formularz ofertowy, wykaz osób, wykaz usług oraz oświadczenia) należy składać do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 15.00:

w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej - Lublin, ul. Zana 38, pok. 710,
fax-em: nr 81 466-31-01,
na adres e-mail: komunalna@lublin.eu
przez system ePUAP na adres: /UMLublin/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji - do 15 października 2019 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu

3.1. Wiedza i doświadczenie:

Wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmującym budowę lub przebudowę lub remont ogrodzenia, o wartości robót co najmniej 30 000 zł każda.

3.2. Potencjał kadrowy:

Wykonawca będzie dysponował 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony wykaz usług potwierdzających wiedzę i doświadczenie (zał. nr 6) oraz wykaz osób potwierdzający potencjał kadrowy (zał. nr 5).

Zamawiający oświadcza, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia ww. warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający, przed zawarciem umowy, zastrzega sobie prawo zażądania dowodów, mających potwierdzać oświadczenie Wykonawcy, w zakresie ww. warunków.

Oferty nie spełniające warunków formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie merytorycznej.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę najniższa cena.

Sposób oceny:

oferowana cena - waga 100 %;
każdy Wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów - w powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty: maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

najniższa cena

????????? × 100 pkt × waga kryterium

cena badanej oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (zał. nr 4).

Kontakt:
Osoby do kontaktu

Mariusz Miazek, tel. 81 466-31-43, e-mail: mariusz.miazek@lublin.eu
Katarzyna Chałabis, tel. 81 466-31-40, e-mail: katarzyna.chalabis@lublin.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.